Valgemner på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13Nedenfor finner du en oversikt over valgemner. Er du usikker på valg av emne eller hva slags emne du bør ta, ta kontakt med studiekonsulenten for det aktuelle faget. Oversikt over hvem som er studiekonsulent for de ulike fagene, finner du i høyremargen på denne siden.
Vær oppmerksom på at ikke alle fag har valgemner og noen ganger er et emne som er definert i studieplanen/fagplanen som valgemne det eneste som tilbys i det aktuelle semesteret. Mer om oppbyggning av din studieretning og hvilke emner som inngår, finner du i studieplanen/fagplanen for Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13. Den finner du under menypunktet 'Studieplan' på hovedsiden av studieprogrammet Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13.


Emnene finner du i emnekatalogen på nett for våren 2024.
Nedenfor finner du informasjon om mulige valgemner i engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap og sosiologi. Har du ytterligere spørsmål om din utdanningsplan eller emner i andre fag, se fagplanen/studieplanen eller ta kontakt med studieinformasjon aisi@hjelp.uit.no

ENGELSK
FAG 1
Studenter kull 2021 (3. år)
I tillegg til ENG-1014 English in Use (eller FIL-0700 for de med russisk eller spansk som fag 2) og ENG-2980 Fordypningsoppgave i engelsk språk eller ENG-2981 Fordypningsgradsoppgave i engelsk litteratur, må du velge ett av følgende emner:
ENG-2050 Second Language Acquistion (Jason Rothman) 
ENG-2102 Development of the Novel (Janet Handley)
ENG-2131 Short Fiction in English (Emelie Jonsson)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» 

HISTORIE
FAG 1
Studenter kull 2021 (3. år)
I tillegg til HIS-2001 og HIS-2022, må du velge ett av følgende emner på 1000- eller 2000-nivå:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Nyere russisk og sovjetisk historie 1861-2015 (Petia Mankova)
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv – nettbasert (Sigrun H. Berg)
HIS-2009 Norge og Russland i nord, 1850-2015 (Kari Myklebost)
HIS-2018 Helse, død og data (Hilde Sommerseth)

FAG 2

Studenter kull 2022 (2. år)
I tillegg til HIS-1202 (20 stp.) og PFF-1016, må du velge ett av følgende emner:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Nyere russisk og sovjetisk historie 1861-2015 (Petia Mankova)
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv – nettbasert (Sigrun H. Berg)

NORDISK
FAG 1
Studenter kull 2021 (3. år)
I tillegg til NOR-1015 Språklig mangfold i tale og skrift (eller FIL-0700 for de med russisk eller spansk som fag 2) og NOR-2980 Fordypningsoppgave i nordisk språk eller NOR-2981 Fordypningsoppgave i nordisk litteratur, må du velge ett av følgende emner:
NOR-2024 Flerspråklighet  (Åse Mette Johansen m.fl.)
NOR-2145 Sykdom i skrift (Anniken Greve)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

RELIGIONSVITENSKAP
FAG 1
Studenter kull 2023 (1. år)
I tillegg til FIL-0700 og REL-1050, må du velge ett av følgende emner:
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie (Espen Dahl)
REL-1032 Religion og media (Cato Christensen)
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv (Sigrun H. Berg) (Emnet har HIS-kode, men er godkjent som valgfritt emne i religionsvitenskap på 1000-nivå.)

Fag 2:

Studenter kull 2022 (2. år)
I tillegg til REL-1050 og PFF-1016, må du velge to av følgende emner:
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie (Espen Dahl)
REL-1032 Religion og media (Cato Christensen)
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv (Sigrun H. Berg) (Emnet har HIS-kode, men er godkjent som valgfritt emne i religionsvitenskap på 1000-nivå.) 

SOSIOLOGI
FAG 1
Studenter kull 2023 (1. år)
I tillegg til SOS-1002 og FIL-0700, må du velge ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk (Hans Christian Hernes)
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (Troy Saghaug Broderstad)

Studenter kull 2021 (3. år)
I tillegg til SOS-2001 og SOS-2005, må du velge ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
SOS-1018 Fra embryo til internasjonal politikk – kjønnsteoretiske perspektiver på reproduksjon, seksualitet og biopolitikk (Stine Willum Adrian)
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk (Hans Christian Hernes)
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (Troy Saghaug Broderstad)

FAG 2
Studenter kull 2022 (2. år)
I tillegg til SOS-1002 og PFF-1016, må du ta følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
SOS-1018 Fra embryo til internasjonal politikk – kjønnsteoretiske perspektiver på reproduksjon, seksualitet og biopolitikk (Stine Willum Adrian)


Du finner emnene for høsten 2023 i emnekatalogen.

ENGELSK
Fag 1
Kull 2020 7. semester (4. år)

Du må velge 3 av følgende emner:
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3196 Literature and Justice (10 stp.)
ENG-3197 Genre Fiction (10 stp.)
ENG-3019 Psycholinguistics and Neurocognition of Multilingualism
ENG-3040 First Language Acquisition (10 stp.)
ENG-3060 Multilingualism (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2019 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven ENG-3982/ENG-3983, må du velge to av følgende emner:
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3196 Literature and Justice (10 stp.)
ENG-3197 Genre Fiction (10 stp.)
ENG-3019 Psycholinguistics and Neurocognition of Multilingualism
ENG-3040 First Language Acquistion (10 stp.)
ENG-3060 Multilingualism (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

HISTORIE
Fag 2
Kull 2022 3. semester (2. år)
I tillegg til det obligatoriske emnet HIS-1201 (20 stp.), må du ta ett av følgende emner:
HIS-1023 Urfolk og nasjonale minoriteter i nord. Samisk og kvensk historie etter 1750 – nettstudium (10 stp.) 
HIS-1026 Den tyske hansaen i norsk og europeisk historie (10 stp.)
HIS-1027 Den norsk-russiske grensas historie 1826-2010 (10 stp.)

Fag 1
Kull 2021 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to PFF-emnene i fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
HIS-1023 Urfolk og nasjonale minoriteter i nord.  Samisk og kvensk historie etter 1750 – nettstudium (10 stp.) 

Kull 2019 (9. semester) 
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven HIS-3980, må du ta to av følgende emner:
HIS-3005 History of Indigenous Peoples - Indigenous People, Ethnic Minorities and the Multicultural Society in the North (10 stp.)
HIS-3021 Fra nordfront til isfront, Nordområdene på 1940-tallet (10 stp.)
HIS-3028 Nasjonalisme, nasjonale helter og minnekultur (10 stp.)

NORDISK
Fag 1
Kull 2020 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
NOR-3015 Forskningtema i nordisk språkvitenskap (10 stp.) (språk)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3115 Forskningstema i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.) (litteratur)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk eller litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2019 
9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven NOR-3982/NOR-3983, må du velge to av følgende emner:
NOR-3015 Forskningtema i nordisk språkvitenskap (10 stp.) (språk)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3115 Forskningstema i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.) (litteratur)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk eller litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» 

RELIGIONSVITENSKAP
Fag 1
Kull 2023 1. semester (1. år)
I tillegg til PFF-1020, PFF-1015 og REL-1000, må du velge ett av følgende to emner:
REL-1022 Religion i Sápmi (10 stp.)
REL-1027 Religion, natur og klima (10 stp.)

Fag 2
Kull 2022 3. semester (2. år)
I tillegg til REL-1000, må du ta følgende to emner:
REL-1022 Religon i Sápmi (10 stp.)
REL-1027 Religion, natur og klima (10 stp.)

SOSIOLOGI
Fag 1
Kull 2019, 9. semester (5. året)

I tillegg til å begynne på mastergradsoppgaven, må du velge to av følgende emner:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SVF-3006 Energiomstilling: Fra teori til praksis (10 stp.)
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
STV-3076 Moderne politisk analyse (10 stp.)


Emnene for høsten finner du i emnekatalogen på nett for våren 2023.

Nedenfor finner du informasjon om valgemner engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap og sosiologi. Har du ytterligere spørsmål om din utdanningsplan eller emner i andre fag, se fagplanen/studieplanen eller ta kontakt med studieinformasjon aisi@hjelp.uit.no

ENGELSK

FAG 1
Studenter kull 2020 (3. år)
I tillegg til ENG-1014 English in Use (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og ENG-2980 Fordypningsoppgave i engelsk språk eller ENG-2981 Fordypningsgradsoppgave i engelsk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:
ENG-2014 Language, Meaning and Communication (Gillian Ramchand) 
ENG-2050 Second Language Acquisition (Natalia Mitrofanova)
ENG-2121 Utopias and Dystopias: Writers and Writing on the Future (Laura Castor)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.»

 

HISTORIE
FAG 1
Studenter kull 2020 (3. år)
I tillegg til HIS-2001 og HIS-2022, må du velge ett av følgende emner på 1000- eller 2000-nivå:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Nyere russisk og sovjetisk historie (Petia Mankova)
HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene (Siv Rasmussen)
HIS-2023 Norway and the World c. 800-1550 (Ian Grohse)
HIS-2005 Frå Jalta til Malta. Den kaldekrigens oppkomst, utvikling og avvikling (Tom Kristiansen)
HIS-2009 Det russiske Arktis. Russland og Norge i nord. (Kari Myklebost)

FAG 2
Studenter kull 2021 (2. år)
HIS-1010 Russland er et annet sted. Nyere russisk og sovjetisk historie (Petia Mankova)
HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene (Siv Rasmussen)


NORDISK
FAG 1
Studenter kull 2020 (3. år)
I tillegg til NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Norrønt og språkhistorie (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og NOR-2980 Fordypningsoppgave i nordisk språk eller NOR-2981 Fordypningsoppgave i nordisk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:
NOR-2044 Norsk som andrespråk (Kristine Bentzen og Hilde Sollid)
NOR-2126 Minoritets- og urforlkslitteratur (Lisbeth Pettersen Wærp)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»


RELIGIONSVITENSKAP

FAG 1
Studenter kull 2022 (1. år)
I tillegg til FIL-0700 og REL-1050, må du velge ett av følgende emner:
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie 
REL-1034 Religion, politikk og samfunn 

Fag 2:
Studenter kull 2021 (2. år)
I tillegg til REL-1050 og PFF-1016 må du ta følgende emner:
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie 
REL-1034 Religion, politikk og samfunn 


SOSIOLOGI

FAG 2
Studenter kull 2021 (2. år)
I tillegg til SOS-1002 og PFF-1016, må du ta følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
SOS-2017 The Norwegian model (Gunnar Aakvaag)

FAG 1
Studenter kull 2022 (1. år)
I tillegg til SOS-1002 og FIL-0700, må du velge ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
SOS-2017 The Norwegian model (Gunnar Aakvaag)
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk (Hilde Bjørnå)
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (Jonas Stein)

Studenter kull 2020 (3. år)
I tillegg til SOS-2001 og SOS-2005 skal du ta ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn (Jorid Anderssen)
SOS-2017 The Norwegian model (Gunnar Aakvaag)
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk (Hilde Bjørnå)
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (Jonas Stein)

 


Emnene for høsten finner du i emnekatalogen på nett for høsten 2022.

Nedenfor finner du informasjon om valgemner engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap og sosiologi. Har du ytterligere spørsmål om din utdanningsplan eller emner i andre fag, se fagplanen/studieplanen eller ta kontakt med din studiekonsulent (se kontaktinformasjon i høyremargen på denne siden.)

ENGELSK
Fag 1
Kull 2019 7. semester (4. år)

Du må velge 3 av følgende emner:
ENG-3109 Indigenous Literature (10 stp.)
ENG-3112 William Faulkner and American Modernism (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2018 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven ENG-3982/ENG-3983, må du velge to av følgende emner:
ENG-3109 Indigenous Literature (10 stp.)
ENG-3112 William Faulkner and American Modernism (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

HISTORIE
Fag 2
Kull 2021 3. semester (2. år)
I tillegg til de to obligatoriske emnene HIS-1000 og HIS-1003, må du ta ett av følgende emner:
HIS-1008 Norge i internasjonal politikk (10 stp.)
HIS-1024 Norge på 1800-tallet: Globalhistoriske perspektiv (10 stp.)
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.) 

Fag 1
Kull 2020 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to PFF-emnene i fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.)

Kull 2019 (7. semester)
Du må ta følgende obligatoriske emner dette semesteret, (det er ingen valgemner):
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie (10 stp.)
HIS-3003 Historieteori (10 stp.)
HIS-3004 Historiebruk (10 stp.)

Kull 2018 (9. semester) 
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven HIS-3980, må du ta to av følgende emner:
HIS-3005 History of Indigenous Peoples (10 stp.)
HIS-3023 Minnehistorie: Andre verdenskrig som kollektivt minne (10 stp.)
HIS-3024 Uforminga av et nytt Norden 800-1300: Sentralisering, kristning og konflikt

NORDISK
Fag 1
Kull 2019 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3032 Sosiolingvistikk (10 stp.) (språk)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3662 Nordisk litteraturvitenskap: Litteratur og etikk (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk/litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 201
8 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven NOR-3982/NOR-3983, må du velge to av følgende emner:
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3032 Sosiolingvistikk (10 stp.) (språk)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3662 Nordisk litteraturvitenskap: Litteratur og etikk (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk/litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» 

RELIGIONSVITENSKAP
Fag 1
Kull 2022 1. semester (1. år)
I tillegg til PFF-1020, PFF-1015 og REL-1000, må du velge ett av følgende emner:
REL-1009 Kristedom III: Kristen livstolkning og etikk
REL-1022 Religon i Sápmi
REL-1032 Religion og media

Kull 2020, 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to PFF-emnene i fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
REL-2006 Tematisk fordypning 1

Fag 2
Kull 2021 3. semester (2. år)
I tillegg til REL-1000, må du velge to av følgende emner:
REL-1009 Kristedom III: Kristen livstolkning og etikk
REL-1022 Religon i Sápmi
REL-1032 Religion og media

SOSIOLOGI
Fag 1
Kull 2018, 9. semester (5. året)

I tillegg til å begynne på mastergradsoppgaven, må du velge to av følgende emner:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SVF-3006 Energi: Strategier, omstilling, og planlegging (ESOP) (10 stp.)
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
STV-3076 Moderne politisk analyse (10 stp.)


Semesterregistreringen åpner ca 15. desember.

Emnene for våren finner du  i emnekatalogen på nett.

Har du ytterligere spørsmål om emner eller emner i andre fag, se fagplanen/studieplanen eller ta kontakt med din studiekonsulent (se kontaktinformasjon i høyremargen på denne siden.)

Engelsk

FAG 1
Studenter kull 2019 (3. år)
I tillegg til ENG-1014 English in Use (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og ENG-2980 Fordypningsoppgave i engelsk språk eller ENG-2981 Fordypningsgradsoppgave i engelsk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:
ENG-2050 Second Language Acquisition (Natalia Mitrofanova)
ENG-2102 Development of the Novel (Emelie Jonsson)
ENG-2109 Life Narratives (Laura Castor)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.»


Historie

FAG 1
Studenter kull 2019 (3. år)
I tillegg til HIS-2001 og HIS-2022, må du velge ett av følgende emner på 1000- eller 2000-nivå:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861–2015. (Petia Mankova)
HIS-1011 Afrika på 80 dager. Emner fra afrikansk historie. (Kristine Smith-Simonsen)
HIS-2005 Frå Jalta til Malta. Den kalde krigens oppkomst, utvikling og avvikling (Tom Kristiansen)
HIS-2009 Norge og Russland i nord, 1850-2015 (Kari Aga Myklebost)
HIS-2018 Helse, Død og Data (Hilde Sommerseth)

FAG 2
Studenter kull 2020 (2. år)
I tillegg til HIS-1001, HIS-1002 og PFF-1016 må du velge ett av følgende emner:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861–2015. (Petia Mankova)
HIS-1011 Afrika på 80 dager. Emner fra afrikansk historie (Christine Smith-Simonsen)


Nordisk

FAG 1
Studenter kull 2019 (3. år)
I tillegg til NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Norrønt og språkhistorie (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og NOR-2980 Fordypningsoppgave i nordisk språk eller NOR-2981 Fordypningsoppgave i nordisk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:
NOR-2043 Språk og tekst i sosiale medier (Åse Mette Johansen m.fl.)
NOR-2070 Nordisk språkhistorie  (Øystein Vangsnes)
NOR-2110 Nordnorsk litteratur (Henning Howlid Wærp)
NOR-2150 Litteraturkritikk og bokhistorie (Henning Howlid Wærp)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.»


Religionsvitenskap

FAG 1
Studenter kull 2021 (1. år)
I tillegg til FIL-0700 må du velge to av følgende emner:
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk (Espen Dahl)
REL-1022 Religion i Sápmi (Siv Rasmussen)
REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap (Istvan Czachesz)

Fag 2:
Studenter kull 2020 (2. år)
I tillegg til REL-1050 og PFF-1016 må du velge to av følgende emner:
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk (Espen Dahl)
REL-1022 Religion i Sápmi (Siv Rasmussen)
REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap (Istvan Czachesz)


Sosiologi

FAG 2
Studenter kull 2020 (2. år)
I tillegg til SOS-1002 og PFF-1016, må du ta følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn
SOS-1016 Ungdomssosiologi

FAG 1
Studenter kull 2021 (1. år)
I tillegg til SOS-1002 og FIL-0700, må du velge ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn
SOS-1016 Ungdomssosiologi
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk

Studenter kull 2019 (3. år)
I tillegg til SOS-2001 og SOS-2005 skal du ta ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn
SOS-1016 Ungdomssosiologi
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk


Emnene for høsten finner du  i emnekatalogen på nett.

Nedenfor finner du informasjon om emner engelsk, historie, nordisk religionsvitenskap og sosiologi. Har du ytterligere spørsmål om emner eller andre emner i andre fag, se fagplanen/studieplanen eller ta kontakt med din studiekonsulent (se kontaktinformasjon i høyremargen på denne siden.)

Engelsk

FAG 1
Kull 2018 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3153 Literary History (10 stp.)
ENG-3103 Major Authors (10 stp.)
ENG-3040 First Language Acquisition (10 stp.)
ENG-3060 Multilingualism (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2017 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven (skrive prosjektskisse), må du velge to av følgende emner:
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3153 Literary History (10 stp.)
ENG-3103 Major Authors (10 stp.)
ENG-3040 First Language Acquisition (10 stp.)
ENG-3060 Multilingualism (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»


Historie

FAG 2
Kull 2020 3. semester (2. år)
I tillegg til de to obligatoriske emnene HIS-1000 og HIS-1003, må du ta ett av følgende emner:
HIS-1023: Urfolk og nasjonale minoriteter i nord (10 stp.)
HIS-1027: Den norsk-russiske grensas historie (10 stp.)
HIS-1025: Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.) 

FAG 1
Kull 2019 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to PFF-emnene fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.)

Kull 2018 (7. semester)
Du må ta følgende obligatoriske emner:
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie (10 stp.)
HIS-3003 Historieteori (10 stp.) HIS-3004 Historiebruk (10 stp.)

Kull 2017 (9. semester) 
I tillegg til HIS-3001 og å begynne på din mastergradsoppgave (HIS-3980), må du ta to av følgende emner:
HIS-3005 History of Indigenous Peoples (10 stp.)
HIS-3021 Fra nordfront til isfront. Nordområdene på 1940-tallet (10 stp.)
HIS-3023 Minnehistorie: Andre verdenskrig som kollektivt minne (10 stp.)


Nordisk

FAG 1
Kull 2018 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3024 Fleirspråklegheit (10 stp.) (språk)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3134 Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk/litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» De to siste 3000-emnene kommer i niende semester, høsten 2022.

Kull 2017 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven NOR-3982/NOR-3983, må du velge to av følgende emner:
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (språk)
NOR-3024 Fleirspråkligheit (10 stp.) (språk)  (Merk du kan ikke ta dette emnet om du har tatt det på 2000-nivå eller på NOR-3090)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.) (litteratur)
NOR-3134 Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur (10 stp.) (litteratur)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.) (språk/litteratur)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. studieplan: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dersom du har fulgt normert studieprogresjon, skal du skrive ferdige mastergradsoppgaven våren 2022. 


Religionsvitenskap
 

FAG 2
Kull 2018 3. semester (2. år) 
I tillegg til REL-1000 OG REL-1001, må du velge ett av følgende emner:
REL-1027 Religion, natur og klima (10 stp.)
REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen (10 stp.)

Kull 2016. 7. semester (4. år)
Du må ta følgende emne i tillegg til REL-3050 (20 stp.):
REL-3016 Anthropological approaches in the study of religions (10 stp.)


Sosiologi

FAG 1
Kull 2020 3. semester (2. år)
Du må ta følende emner:
SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp.)
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelige metoder (10 stp)

FAG 1
Kull 2018 7. semester (4. år)

Du må ta følgende emner:
SOS-3000 Sosiologisk teori på 20 stp.
SVF-3003 Kvalitative metoder, 10 stp.

Kull 2017, 9. semester (5. året)
I tillegg til å begynne på mastergradsoppgaven, må du velge to av følgende emner:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SVF-3006 Energi: Strategier, omstilling, og planlegging (ESOP) (10 stp.)
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
STV-3076 Moderne politisk analyse (10 stp.)


Engelsk
FAG 1: Studenter i 6. semester (kull 2018):
I tillegg til ENG-1014 English in Use (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og ENG-2980 Fordypningsoppgave i engelsk språk eller ENG-2981 Fordypningsgradsoppgave i engelsk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:

ENG-2050 Second Language Acquisition (Natalia Mitrofanova)
ENG-2070 Language and Society (Gillian Ramcand)
ENG 2115 Romanticism (Cassandra Falke)
ENG-2121 Utopias and Dystopias: Writers and Writing on the Future (Laura Castor)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. studieplan: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.»

Nordisk
FAG 1: Studenter i 6. semester (kull 2018):
I tillegg til NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Norrønt og språkhistorie (eller FIL-0700 for de med et fremmedspråk som fag 2) og NOR-2980 Fordypningsoppgave i nordisk språk eller NOR-2981 Fordypningsoppgave i nordisk litteratur, skal du velge ett av følgende emner:
NOR-2070 Nordisk språkhistorie  (Hilde Sollid og Øystein Vangsnes)
NOR-2045 Norsk som andrespråk (Kristine Bentzen)
NOR-2150 Litteraturkritikk og bokhistorie (Morten Auklend)
NOR-2661 Arktisk litteratur  (Henning Wærp)

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. studieplan: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for bacheloroppgaven og masteroppgaven.»

Historie
FAG 1:
Studenter i 6. semester (kull 2018 ):
I tillegg til HIS-2001 og HIS-2022, må du velge ett av følgende emner på 1000- eller 2000-nivå:
HIS-2005 Frå Jalta til Malta. Den kalde krigens oppkomst, utvikling og avvikling
HIS-2009 Norge og Russland i nord, 1850-2015
HIS-2023 Norway and the world c.800-1550
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861–2015.
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv - Nettstudium

FAG 2:
Studenter i 4. semester (kull 2019):
I tillegg til HIS-1001, HIS-1002 og PFF-1016 må du velge ett av følgende emner:
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861–2015.
HIS-1031 Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv - Nettstudium

Religionsvitenskap
FAG 1:
Studenter i 2. semester (kull 2020):
I tillegg til FIL-0700 må du velge to av følgende emner:  
REL-1005 Øst-Asias religioner
REL-1019 Jesus – i historien og religionene
REL-1022 Religion i Sápmi

FAG 2:
Studenter i 4. semester (kull 2019):
I tillegg til REL-1050 og PFF-1016 må du velge to av følgende emner:
REL-1005 Øst-Asias religioner
REL-1019 Jesus – i historien og religionene
REL-1022 Religion i Sápmi

Sosiologi
FAG 2:
Studenter i 4. semester (kull 2019):
I tillegg til SOS-1001, 20 stp. og PFF-1016 skal du ta ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn
SOS-1016 Ungdomssosiologi

FAG 1:
Studenter i 6. semester (kull 2018):
I tillegg til SOS-2001 og SOS-2005 skal du ta ett av følgende emner:
SOS-1003 Medisin og samfunn
SOS-1016 Ungdomssosiologi
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk

 

 


Emnene for høsten 2020 finner du i emnekatalogen på nett.

Engelsk

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
ENG-3106 Short Fiction in English (10 stp.)
ENG-3114 Modernism: Contemporary Narratives of Loss and Transformation (10 stp.)
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2016 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og begynne på mastergradsoppgaven (skrive prosjektskisse), må du velge to av følgende emner:
ENG-3106 Short Fiction in English (10 stp.)
ENG-3114 Modernism: Contemporary Narratives of Loss and Transformation (10 stp.)
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB!

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

 
Nordisk

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
NOR-3015 Forskningstema i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.)
NOR-3601 Reiseskildringer: Fra Fridtjof Nansen til Erlend Loe (10 stp.)

I tillegg til disse kan du velge mellom:

NOR-3090 Spesialemne i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3190 Spesialemne i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.)

Ved å ta disse emnene, kan du følge undervisningen på ett av emnene på 2000-nivå, men ta eksamen på masternivå. For emnetilbud i nordisk på 2000-nivå, se emnekatalogen for høsten 2020.

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» De to siste 3000-emnene kommer i niende semester, høsten 2021.

Kull 2016 9. semester (5. år)

I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven NOR-3982/NOR-3983, må du velge to av følgende emner: NOR-3015 Forskningstema i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.)
NOR-3601 Reiseskildringer: Fra Fridtjof Nansen til Erlend Loe (10 stp.)

I tillegg til disse kan du velge mellom:

NOR-3090 Spesialemne i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3190 Spesialemne i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.)
Ved å ta disse emnene, kan du følge undervisningen på ett av emnene på 2000-nivå, men ta eksamen på masternivå. For emnetilbud i nordisk på 2000-nivå, se emnekatalogen for høsten.

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. studieplan: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dersom du har fulgt normert studieprogresjon, skal du skrive ferdige mastergradsoppgaven våren 2021. 


Historie

FAG 2
Kull 2019 3. semester (2. år)
I tillegg til de to obligatoriske emnene HIS-1000 og HIS-1003, må du ta ett av følgende emner:
HIS-1008: Norge i internasjonal politikk (10 stp.)
HIS-1022: Sagakilder til norsk historie (10 stp.)
HIS-1025: Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.) 

FAG 1
Kull 2018 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to emnene fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.)

Kull 2017 (7. semester)
Du må ta følgende obligatoriske emner:
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie (10 stp.)
HIS-3003 Historieteori (10 stp.)
HIS-3004 Historiebruk (10 stp.)

Kull 2016 (9. semester) I tillegg til HIS-3001 og å begynne på din mastergradsoppgave (HIS-3980), må du ta følgende emner:
HIS-3021 Fra nordfront til isfront. Nordområdene på 1940-tallet (10 stp.)
HIS-3024 Utforminga av et nytt Norden 800-1300: Sentralisering, kristning og konflikt (10 stp.)


Religionsvitenskap

FAG 2
Kull 2018 3. semester (2. år) I tillegg til REL-1000 OG REL-1001, må du velge ett av følgende emner:
REL-1025 South Asian Religions (10 stp.)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolking og etikk (10 stp.)

Kull 2016. 7. semester (4. år)
Du må ta følgende emne i tillegg til REL-3050 (20 stp.):
REL-3018 Sekularisme og sekularisering (10 stp.)


Sosiologi

FAG 2
Kull 2019 3. semester (2. år)
Du må velge ett av følende emner i tillegg til SOS-1002 og SVF-1050:
SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid (10 stp.)
SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
SOS-1030 Frivillig arbeid (10 stp.)

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)

Du må velge ett av følgende emner i tillegg til SVF-3003 og SOS-3015:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SOS-3000 Sosiologisk teori på 20 stp. i stedet for SOS-3015 Sosiologisk teori for lektorutdanningen på 10 stp.

Kull 2016 9. semester (5. år)
I tillegg til å begynne på mastergradsoppgaven, må du velge to av følgende emner:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SVF-3006 Energi: Strategier, omstilling, og planlegging (ESOP) (10 stp.)
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
STV-3076 Moderne politisk analyse (10 stp.)


Kontaktpersoner

Koordinator:
Trine Lise Larsen 

Profesjonsfag/praksis/politiattest:
studie-hsl-ilp@uit.no  

Fag 1 og fag 2 (historie, religionsvitenskap, sosiologi, samfunnsfag, engelsk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk): 
aisi@hjelp.uit.no 

Matematikk: 
Marianne Brekke