Tillitsvalgte studenter på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13:


Samfunnsfag:

Kull 2023: Johannes Falch Christoffersen, jochr6942@uit.no, vara: Izaak Cornelius Lyngas-Kreutzer, ily015@uit.no
Kull 2022: Kullet må  velge hovedrepresentant Vara: Ole Tobias Nergaard, one012@post.uit.no 
Kull 2021: Viljar Haugseth, vha102@post.uit.no og Daniel Sætran, dsa021@post.uit.no
Kull 2020: Silje Heløe Kjær-Olsen, skj023@post.uit.no
Kull 2019: Ole Andreas Smith, osm003@post.uit.no 

Språk:

Kull 2023: Katinka Kjenslie Lund, klu050@uit.no Vara: Tina Dale tidal8722@uit.no
Kull 2022: Det må velges nye representanter 
Kull 2021: Bendik Rørtveit Steffensen, bst110@post.uit.no, 
Kull 2020: Irana van Oostrum, ioo000@post.uit.no. Vara: Marthe Bjørseth Nilsen, mni166@post.uit.no
Kull 2019: Sara Guldbrandsen, sgu072@post.uit.no. Vara: Kristiane Melkersen,  kme044@post.uit.no