Studieplantabell: Matematiske realfag - bachelor (Molekylmodellering)

Studieplantabell for matematiske realfag, bachelor gjeldende fra høsten 2021

Studieretning Molekylmodellering

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2

MAT-1004 Lineær algebra

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

3. semester (høst) FIL-0700 Examen philosophicum MAT-1003 Kalkulus 3

 

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
4. semester (vår) KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk

FYS-1002 Elektromagnetisme

KJE-1002 Organisk kjemi

eller

Valgfritt emne

5. semester (høst)

 

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi

eller

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

6. semester (vår)

KJE-2001 Molecular physical chemistry and foundations of spectroscopy

FYS-2000 Quantum mechanics

Valgfritt emne