Studieplantabell: Matematiske realfag - bachelor (Matematikk og statistikk)

Studieplantabell for matematiske realfag, bachelor gjeldende fra høsten 2021

Studieretning i Matematikk og statistikk

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2

MAT-1004 Lineær algebra

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

3. semester (høst) FIL-0700 Examen philosophicum MAT-1003 Kalkulus 3

FYS-1001 Mekanikk

eller

STA-2001 Stochastic processes

4. semester (vår) MAT-2200 Differential equations

 

MAT-2300 Algebra 1
Valgfritt emne
5. semester (høst)

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

6. semester (vår)

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne