Studieplantabell: Sikkerhet og beredskap - bachelor (3-årig løp)

Studieplantabell for Sikkerhet og beredskap, bachelor som gjelder fra og med høsten 2024

3-årig løp

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)

SVF-1602 Introduksjon til samfunnssikkerhet

Samlingsbasert

FIL-0702 Eksamen philosophicum

Digitalt

SIK-2517 Cyber security in society

Digitalt og samlingsbasert

2. semester (vår)

SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode

Digitalt

SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging

Samlingsbasert

SIK-2601 Krisehåndtering og kommunikasjon

Samlingsbasert

3. semester (høst) Emnepakke Emnepakke Emnepakke
4. semester (vår) Emnepakke Emnepakke Emnepakke
5. semester (høst)

Totalforsvar i nord

Samlingsbasert

Operativ sikkerhet

Samlingsbasert

Geopolitikk

Samlingsbasert

6. semester (vår) TEK-2000 Praksis som valgemne Bacheloroppgave Bacheloroppgave