Klimaendring

Photo: Rudi Caeyers
Portrettbilde

Michaela Aschan

Unit: The Norwegian College of Fishery Science

Research areas:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Jørgen Berge

Unit: Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics

Research areas:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Jurgen Mienert

Unit: Department of Geosciences

Research areas:

Marin geologi og geofysikk.

Portrettbilde

Marit Reigstad

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:

  • Arktiske og subarktiske marine økosytem
  • Plankton
  • Pelagisk-bentisk kobling
  • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen

ARCTOS forskernettverk medlem (http://arctos.uit.no/?page_id=156)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi

 

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:
  • Arctic marine system ecology
  • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
  • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
  • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
  • Eutrophication in the coastal zone
  • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no