Klimaendring

Photo: rawpixel.com
Portrettbilde

Michaela Aschan

Unit: The Norwegian College of Fishery Science

Research areas:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Jørgen Berge

Unit: Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics

Research areas:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

rolf.ims@uit.no +4777646476
Research areas:
 • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
 • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
 • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Laurene Pecuchet

Unit: The Norwegian College of Fishery Science

Research areas:

Research in fish populations, fish communities, and marine food web. I am studying the impacts of global change on marine ecosystems, from fish populations to the food web by combining empirical analysis of scientific surveys, trait and environmental datasets, and modeling tools.

 

Portrettbilde

Marit Reigstad

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:

 • Arktiske og subarktiske marine økosytem
 • Plankton
 • Pelagisk-bentisk kobling
 • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org)

ARCTOS forskernettverk medlem (www.arctos.uit.no)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi (AMSE)

Forskningsprosjekt:

Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org), PI

Polar Ocean Mitigation Potential (POMP), WP co-lead

Arctic Passion (Atlantisk-Arktisk DBO, Styringsgruppen)

HAVOC (Vertikal fluks under skrugarder)

A-TWAIN (Observatorium på sokkelskråningen mot Polbassenget)

CLEAN (Samlet effekt av påvirkning - eksempel Barentshavet)

DOGA (havrettsprosjekt om implementering av økosystem basert forvaltning, medl. rådgivende utvalg)

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:
 • Arctic marine system ecology
 • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
 • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
 • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
 • Eutrophication in the coastal zone
 • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Unit: Department of Arctic and Marine Biology

Research areas:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no