All Activities

Tilbake til enheten

All Activities

10.03.2021 19.00
10.03.2021 20.30
Norges arktiske universitetsmuseum

11.03.2021 09.15
11.03.2021 10.00
Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget

11.03.2021 10.15
11.03.2021 14.00
Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget

12.03.2021 10.00
12.03.2021 12.10
Sametinget, digitalt seminar

12.03.2021 10.15
12.03.2021 11.00
Heldigital

12.03.2021 12.15
12.03.2021 15.00
Heldigital

03.06.2021 18.00
03.06.2021 20.00
Kárášjohka/Karasjok

04.06.2021 18.00
04.06.2021 20.00
Deatnu/Tana

13.10.2021 18.00
13.10.2021 20.00
Guovdageaidnu/Kautokeino