Employees – Department of Medical Biology

Back to unit startpage

Employees Department of Medical Biology

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Post Doctoral Fellow

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777644925

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646582

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660470

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649294
ADM

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Pricipal / sections engineer

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior adviser

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Group Leader and NCMM Young Associate Investigator
+4777620841

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Doctoral research fellow
+4777646836

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD Student
MH2 L9.128

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777645482

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644677

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644648

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD Candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Profession
+4777644681
MH L7.221 B

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644709

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Research Fellow / Ultrasound, Microwaves and Optics

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Lab technician

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Operational manager , AMCF

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus

Molekylær farmakologi og toksikologiStem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Chief engineer
+4777645257
MH2 L10.337

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Molecular Cancer Research Group
+4777645396

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD Student
+4777646577
MH øst

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Post doc

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644666

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Biochemistry professor

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644063

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649125
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777625183

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645368

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD
+4777644890

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646661
MH-bygget

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777623138
MH øst L9.103

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Phd candidate / Head Engineer

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD Student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777645450

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644988

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777644924

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644720

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777623381

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649170

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777620899

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Phd student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646833

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777625212

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645320
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644694

Department of Medical BiologyCANS
Campus Tromsø

Associate Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777620712

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Head engineer
+4777620897
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoc

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate professor
+4777644688

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644690

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644914

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645356

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646391

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645238

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Lecturer in physiology
+4777644674

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644622

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor and Head of RAMP research group

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660474
L7.225B

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


CANS
Campus Tromsø

Project coordinator Centre for New Antibacterial Strategies (CANS)
+4777623291
MH øst, IMB administrasjon

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646633

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645950

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Research engineer

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Head Engineer
+4777620957

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645315
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646201

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777649253

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor

Department of Medical Biology
Campus TromsøMolekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

PhD student
+4777623385

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor/Consultant Pathologist

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology


PhD student, Laboratory of Medicine, UNN

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777644706

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646203

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher
+4777646556

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Ph.D. fellow

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus / Experimental and Clinical Pharmacology
+4777644708

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777644248

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Fellow
MH L8.

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior lecturer
+4777660636

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644683

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH1 L9.124

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646425

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior Engineer

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644687

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660617

Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Associate professor
+4777646954

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644615

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor. Scientist and Lecturer, Immunology
+4777645888
UNN A1.802

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor of Clinical Microbiology

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Professor, research group leader,

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644685

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644616

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644724

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644700

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660660

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Staff engineer

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777645752

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645488

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Research Fellow
+4777644644

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644781

Department of Medical BiologyDepartment of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emerita

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644730

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644725