Employees – Department of Medical Biology

Back to unit startpage

Employees Department of Medical Biology

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Researcher
+4777644473

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD candidate
+4777644925

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649294
ADM

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior adviser

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Group Leader and NCMM Young Associate Investigator
+4777620841

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777645482

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644677

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644648

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD Candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Ernæringsstudiet
Campus Tromsø

+4777644681
MH-bygget

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644726

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644657

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher
MH-bygget

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644709

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Lab technician

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Operational manager , AMCF

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Chief engineer
+4777645257
MH2 L10.337

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Molecular Cancer Research Group
+4777645396

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Post doc

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644666

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Biochemistry professor

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644063

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649125
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777625183

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645368

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644890

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646661
MH-bygget

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777623138
MH øst L9.103

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660685

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Phd candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777645450

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777644924

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD candidate
+4777644874

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644720

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777623381

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow (Microbiology) Department of Medical Biology
+4777646382
ADM

Department of Medical BiologyDepartment of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777645846

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777620899

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Phd student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646833

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777625212
Mellomveien

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645320
MH

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644694

CANS
Campus Tromsø

Associate Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Head engineer
+4777620897
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate professor
+4777644688

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644690
Mellomveien

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644914

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645356

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777646391

Ernæringsstudiet
Campus Tromsø

+4777645238

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Lecturer in physiology
+4777644674

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644622

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor and Head of RAMP research group

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644148
UNN

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


CANS
Campus Tromsø

Project coordinator Centre for New Antibacterial Strategies (CANS)
+4777623291
MH øst, IMB administrasjon

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645950

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646534

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Head Engineer
+4777620957

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645315
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777646201

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate professor
+4777649253

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate Professor

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777623385

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor/Consultant Pathologist

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology


PhD student, Laboratory of Medicine, UNN

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777644706

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646203

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645402

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Ph.D. fellow

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777625181

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emeritus / Experimental and Clinical Pharmacology
+4777644708

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777644248

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Fellow

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Fellow
MH L8.

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior lecturer
+4777660636

Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777649254

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644683

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Associate professor
+4777646425

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Senior Engineer

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644687

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660617

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor, Vice-dean Research and Innovation

Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Associate professor
+4777646954

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644615

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor. Scientist and Lecturer, Immunology
UNN A1.802

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777625229

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Advanced Microscopy Core Facility - AMCF, IMB, Helsefak
MH

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor of Clinical Microbiology

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Head of Department

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Professor, research group leader,

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

PhD student

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644685

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644616

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Engineer
+4777644724

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644700

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777660660

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD candidate

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher
+4777645752

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777645488

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Postdoctoral Research Fellow
+4777644644

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644781

Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Department of Medical BiologyDepartment of Medical Biology
Campus Tromsø

Researcher

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor emerita

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

Professor
+4777644730

Department of Medical Biology
Campus Tromsø

+4777644725