Research, Education and Communication Division


Norsk flagg   

Employees at Research, Education and Communication Division:

[Loading...]


Activities


Nettkonferanse om likestilling mellom kjønn / Online conference about gender equality

7. desember     13:00     https://www.eugloh.eu/events/e-conference-gender-equality     Digital, Other    

Utdanning i søkelyset: Uforventede ringvirkninger av internasjonalisering / Spotlight on Education: Unexpected Outcomes of Internationalization

11. desember     16:00     https://www.eugloh.eu/events/unexpected-outcomes-of-internationalization     Digital    

Arbeidsmiljødagen: Teknologi og arbeidsmiljø

17. januar     12:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0NDVjYzQtMmQ4My00NzI3LTg3NmUtZjJiOGQ5ZjQ3NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2232118f2e-545d-4946-bafc-6e0fd7ad8ab2%22%7d     Digital    

EUGLOH Tromsø Idea Camp 2024: Workshop om hvordan ideer skapes / Workshop about the creation of ideas

24. januar     12:00     https://www.eugloh.eu/events/eugloh-tromso-idea-camp-2024     Tromsø    

UiTs Utdanningskvalitetskonferanse 2024

15. februar     10:30     Campus Tromsø     Tromsø