Research, Education and Communication Division


Norsk flagg   

Employees at Research, Education and Communication Division:

[Loading...]


Activities


Internasjonalt seminar fyller 30 år - feiring og jubileumsmarkering

30. november     19:00     https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=409997     Other    

Polar Night Celebration December 1 2023

1. desember     12:30     Main Cantina, Teorifag 1 Building, Campus Tromsø     Tromsø    

Lørdagsuniversitetet: Kunstig intelligens - Hva er det? Hvordan kan det (mis)brukes?

2. desember     13:00     Tromsø     Tromsø    

Utdanning i søkelyset: Uforventede ringvirkninger av internasjonalisering / Spotlight on Education: Unexpected Outcomes of Internationalization

11. desember     16:00     https://www.eugloh.eu/events/unexpected-outcomes-of-internationalization     Digital    

Arbeidsmiljødagen: Teknologi og arbeidsmiljø

17. januar     12:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0NDVjYzQtMmQ4My00NzI3LTg3NmUtZjJiOGQ5ZjQ3NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2232118f2e-545d-4946-bafc-6e0fd7ad8ab2%22%7d     Digital