Research – Faculty of Health Sciences

Research – Faculty of Health Sciences

We have 188 projects at our unit:

Doktorgradsavhandlinger:
Olsen, Monica Isabel : Physical performance, physical and perceived health, and the use of healthcare services in a population of adults with intellectual disability Sjöberg, Thomas K. : Optimising breast reconstruction. A clinical study on autologous breast reconstruction Myrvang, Anna Dahl : Cerebral structural and functional changes in adolescent females with anorexia nervosa

Masteroppgaver:
Langmo, Linn-Chanett / Lundheim, Vilde : Forebygge fødselsrifter - et samarbeid mellom jordmødrene En kvalitativ studie om jordmødres erfaringer med å forebygge fødselsrifter sammen med en annen jordmor i utdrivningsfasen Finnes, Hilde Skog : Kvinners erfaring med sosiale medier i svangerskapet, opplevelse av overvåking og faktorer assosiert med overvåking. En tverrsnittstudie. Suhr, Ann-Kristin Artmo / Heitmann, Julie : «Det er mer til omsorgen enn retningslinjer og prosedyrer»: En kvalitativ intervjustudie om jordmors erfaringer med omsorgen til den overvektige kvinnen i fødsel

Artikler og rapporter:
Olsen, Monica Isabel : Physical performance, physical and perceived health, and the use of healthcare services in a population of adults with intellectual disability Myrvang, Anna Dahl : Cerebral structural and functional changes in adolescent females with anorexia nervosa Skoglund, Tom Hilding : A short-form personality measure for military personnel selection: Psychometric investigation and perspectives on usage

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive
We have experts within a large range of subjects