Research – Department of Health and Care Sciences

Research – Department of Health and Care Sciences

We have 48 projects at our unit:


Masteroppgaver:
Matzow, Anna / Løseth, Yvonne : “Ungen kom med denne lille intervensjonen – en amniotomi i rette tida, på riktig måte, på rett sted”. En kvalitativ intervjustudie om jordmødres holdning til og erfaringer med amniotomi under fødsel Suhr, Ann-Kristin Artmo / Heitmann, Julie : «Det er mer til omsorgen enn retningslinjer og prosedyrer»: En kvalitativ intervjustudie om jordmors erfaringer med omsorgen til den overvektige kvinnen i fødsel Finnes, Hilde Skog : Kvinners erfaring med sosiale medier i svangerskapet, opplevelse av overvåking og faktorer assosiert med overvåking. En tverrsnittstudie.

Artikler og rapporter:
Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson / Skogstad, Laila / Ræder, Johan / Hovland, Ingvild Strand / Hovde, Haakon / Ekeberg, Øivind / Lie, Irene : Symptoms of Anxiety, Depression, and Post-Traumatic Stress Disorder in Health Care Personnel in Norwegian ICUs during the First Wave of the COVID-19 Pandemic, a Prospective, Observational Cross-Sectional Study. Bredal, Inger Schou / Bonsaksen, Tore / Ekeberg, Øivind / Skogstad, Laila / Grimholt, Tine Kristin / Heir, Trond : A comparison between healthcare workers and non-healthcare workers’ anxiety, depression and PTSD during the initial COVID -19 lockdown Edvardsen, Even Elias / Dalseth, Eline Fjærestad / Johnson, Susanne Grødem / Stigen, Linda / Mørk, Gry / Magne, Trine A / Gramstad, Astrid / Småstuen, Milada Cvancarova / Bonsaksen, Tore : Occupational therapy students’ preferences for teaching and course design across a three-year undergraduate education program

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive