Master thesis – Faculty of Law

Master thesis – Faculty of Law


Barnerett
Andre barnerettslige tema Trude Haugli
Barn og foreldre Trude Haugli
Barnevern Trude Haugli
Opplæring Trude Haugli
Strafferett/ Barnevern Trude Haugli
Formuerett
Formuerettslige problemstillinger Lisa Mattea Elvevold
Forvaltningsrett
EU/EØS-rettslige problemstillinger Martin Hennig
Forvaltningsrettslige problemstillinger Johan Aulstad
Offentlige anskaffelser
Plan- og bygningsrett
Law of the Sea
Law of the Sea Irene Vanja Dahl
Prosessrett og tvisteløsning
Sivilprosess Christina Jensen
Strafferett og straffeprosess
Same- og urfolksrett
Same- og urfolksrettslige problemstillinger Øyvind Ravna
Statsrett, folkerett og menneskerettigheter
Europeiske menneskerettigheter
Folkerett
Statsrett Stig Harald Solheim
Diverse oppgaver
Personvern
Problemstillinger knytter til stiftelser
Space Law Vito De Lucia
Tollrelaterte problemstillinger