About us – Centre for Women's and Gender Research

About us – Centre for Women's and Gender Research

Contact us: skk@skk.uit.no[Loading...]

Meetings and minutes

Management documents

Dokumenttittel Last changed

Strategidokumenter
Mandat og strategi for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2020–2024 21.12.2020
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020