HR and Organization Section


   

Business travel – external collaborators

Online submission of forms

Housing for rent

EURAXESS at UiT – working conditions, career and mobility

Employees at HR and Organization Section:

[Loading...]


Activities


Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HRL) 19. mai 2021

19. mai     12:15     K1.04 Administrasjonsbygget     Tromsø    

Her kan du møte kandidatene til universitetsstyrevalget

1. jun     10:00     Digitalt/Zoom     Digital