9 hits:

Det skal bare små endringer til for å bli lykkeligere.

For mange er det å få barn livets høydepunkt, men er foreldre lykkelige?

Finnmarksløpet er en ukes blodslit som tapper deg for krefter. Du lider av sult og søvnmangel. Naturkreftene er brutale. Så hvorfor deltar folk år etter år?

Hva vet du egentlig om et av kroppens viktigste organer, hjernen? Er det viktigere å være smart enn sosial? Hva skjer egentlig når du tar en pille som ikke virker, og så blir du likevel frisk?

disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:  “Come Together: Promoting Work and Well-Being.  A study in the framework of the JD-R model”

1-9 of 9 |