Latest blog:

Ærede Lagmannsrett

For reindriftssamer er vindkraft verken grønn eller et skifte. Det er bare nok en industri som bit for bit fragmenterer det samiske kulturlandskapet. Read more

By Eva Maria Bircher Fjellheim, 19.02.2020 13:06Previous blogs:

Banebrytende avtale om oppdrett i British Columbia