Local Democracy Research (LDR) - Lokaldemokratiforskning

Community development and democratization. LDR activities provide knowledge that encourage economic, cultural and social development.

LDR has members and candidates focusing on issues like democratic participation, policies, reforms, agenda setting, planning and decision-making, organization and services in municipalities. We also have expertise in resource-management and indigenous rights.

We have one Research group meeting pr. month where we discuss papers in progress.

 

Norwegian: 

Forskergruppa Local Democracy Research ble opprettet våren 2010, og samler deltakere fra statsvitenskap, samfunnsplanlegging og NORUT.

Formålet og ambisjonen til gruppa er å bli et tyngdepunkt og referansepunkt for forskning på tema knyttet til lokaldemokrati. Dette skal oppnås gjennom forskningsprosjekt som også involverer partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

LDR skal bidra til god utvikling av lokaldemokratiet.

LDR skal utvikle kunnskap om innovativt demokrati, planlegging, oppgaveløsning og samfunnsreformer.

LDR arbeider for en tettere kobling mellom forskning og kommune og skal være en ettertraktet samarbeidspartner i utviklings- og forskningssamarbeid.

 

  

Local Democracy Research on Facebook

Heimesida vil sjelden bli oppdatert; for å ha løpende oversikt over aktiviteten i gruppa, gå til facebook-sida.

Local Democracy Reseach er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.