Local Democracy Research - Forskning omkring lokaldemokrati

Forskergruppa Local Democracy Research ble opprettet våren 2010, og samler deltakere fra statsvitenskap, samfunnsplanlegging og NORUT.

Formålet og ambisjonen til gruppa er å bli et tyngdepunkt og referansepunkt for forskning omkring lokaldemokrati. Dette skal oppnås gjennom forskningsprosjekt som også involverer partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

Community development and democratization. LDR activities provide knowledge that encourage economic, cultural and social development. LDR has members and candidates focusing on issues like democratic participation, policies, reforms, agenda setting, planning and decision-making.

 

 

Local Democracy Research på Facebook

Heimesida vil sjelden bli oppdatert; for å ha løpende oversikt over aktiviteten i gruppa, gå til facebook-sida.

Local Democracy Reseach er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.

Skip to main content