Governance og demokrati

The Governance Reseach Group focuses on democratic participation, territorial policies, the planning processes and the impact of new media on democracy. 

The Governance group has members and candidates focusing on issues like democratic participation, local development, policymaking, reformpolicies, planning and local government serviceprovision. This includes expertise on elections, environmental friendly policies and indigenous representation/indigenous rights.

We have one Research group meeting pr.month where we discuss papers in progress.

 

Norwegian: 

Forskningsgruppen har hovedfokus på

territoriell politikk og planleggingsprosesser

innovativ demokratisk deltagelse

nye mediers innflytese på demokrati

demokratiske konsekvenser av reformer/nye former for organisering.

Vi er spesielt opptatt av det lokale og regionale styringsnivået og har kompetanse i både kvalitativ og kvantitativt forskningsdesign. Vår kvantitative forkningskompetanse benyttes som resurs for hele fakultatet. Vår forskning i de seinere årene har blant annet tematisert: 

-       sentrum og periferidimensjonen i kommune/fylkessammenslåingsprosesser

-       demokratisk deltagelse i klima og miljøpolitikk

-       kommuners styring av selskap, interkommunale selskap og foretak

-       urfolksrepresentasjon

-       samfunnsutvikling i Nord-Norge

-       innovativt demokrati

-       politiker- og administrasjonsrollen

-       Sosiale medier og demokrati

-       Valg

Governance og demokrati er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.