Governance og demokrati

The governance reseach group has an innovative focus and a focus on policy reforms and transformations of society. 

The Governance group has members and candidates focusing on issues like democratic participation, policies, reforms, agenda setting, planning and decision-making, organization and services in municipalities. We also have expertise in resource-management and indigenous rights.

We have one Research group meeting pr. month where we discuss papers in progress.

 

Norwegian: 

Forskningsgruppen har et innovativt fokus og et fokus på policy reformer og samfunnstransformasjoner. Den skal utvikle kunnskap om

-          Demokrati, medvirkning og politiske fellesskap/polarisering

-          Offentlig politikk og oppgaveløsning

-          Territorialitet og planlegging

-          Metode, samfunnstrender, valg

Mer spesifikt er forskningsgruppas ekspertise pr. i dag knyttet til 

Styring og samfunnsutvikling på lokalt/regionalt nivå

Metode og kvantitativt forskningsdesign

Klima og miljø

Transformasjon av landskap, planprosesser

Reformer (formelle og uformelle), administrasjon og politikk, oppgaveløsning i selskapsformer, omdømmebygging

Lokalvalg, partier, sentrum-periferi

Sametinget og organisering av Finnmarkseiendommen

 

Forskningsgruppa har et særlig fokus på Nord-Norge og de spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende for kommunal og regional organisering og styring i spredtbygde og perifere områder.

Governance og demokrati er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.