This research group's webpage is no longer active, and content has been archived

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen er en del av Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Leder for forskningsgruppen: