Electromechanical systems

(Summary in english follows) Gruppas forskning foregår innenfor områdene automatisert bevegelsesstyring av satelitter og ubemannende luftfartøy, satelittkommunikasjon og trådløse sensornettverk, smartgrid-løsninger, elektrisk transport, samt undervisning og læring i matematikk.

Gruppas forskning foregår innenfor følgende områder:

  • Avansert system- og reguleringsteori for automatisert (koordinert) bevegelsesstyring av satellitter og ubemannede luftfartøy, som single enheter eller som deler av en større formasjon.
  • Kildekoding, modulering og signalbehandling for anvendelser innen (satellitt) kommunikasjon og trådløse sensornettverk.  
  • Smartgrid-løsninger, distribuert generering, elektrisk energiomforming og transportsystemer med batteridrift.
  • Undervisning og læring av matematikk hos ingeniørstudenter

In english

Areas of research in the group are the following:

  • Advanced systems and control theory for automatic (coordinated) control of satellites and unmanned aerial vehicles, operating as single units or in larger formations.
  • Source/channel coding, modulation and signal processing for applications in terrestrial and satellite communications, and wireless sensor networks.  
  • Smartgrid solutions, distributed generation, electric power conversion, and battery powered transportation systems.
  • Teaching and learning of mathematics among engineering students

 

Kontakt:

Gruppas leder, førsteamanuensis Bjarte Hoff

Tlf 76 96 63 18, mobil: 917 30 287