HARVEST (Gear technology of marine fisheries)


Our research group work directly with the industry and the fisheries management, and deal primarily with: 

  • Selectivity and bycatch issues (with focus on the Arctic fisheries)
  • Experimental designs (on board research and commercial vessels)
  • Developing new models and data-analyses (i.e. novelty in statistics)
  • Testing of modified and new designs of fishing gears 

At seaOur vision is to build a research group with focus on Arctic fishing gear technology. We will first hand work with the Norwegian fisheries sector, but at the same time keep the publishing level high for outreach to the international fishing gear society. We are prepared for engaging in processes at an international and intersectoral level in order to gain external funding to UiT.

The members of HARVEST have broad international networks and we will utilize this competence for developing both new and enhanced research areas, supervision and education. Our members and partners holds a marked impact inside our research area in organizations like the ICES and FAO.

Our goal is to gradually increase the number of members of research group HARVEST and to allocate more MSc and PhD students with the aim of a high candidate production. We will be visual through published science inside our research area and we will utilize our research for good teaching and supervision.

 

Leader: Roger B. Larsen

Vice-leader: Jesse Brinkhof

(The page is under construction)

News

News

Various articles on UiT pages, papers and other media

30.05.2019

FANGST (fangstmetodikk i marint fiske)

Vår forskningsgruppe arbeider direkte med industrien og fiskeriforvaltningen, og vårt fokus er primært: 

  • Seleksjon og bifangst med fokus på de nordlige (Arktiske) fiskeriene.
  • Utvikling av nye modeller og data-analyser (statistikk)
  • Eksperimentelle forsøksoppsett (om bord i forsknings- og ordinære fiskefartøyer)   
  • Testing og tilpassing av eksistrende fangstmetoder
  • Utvikling og testing av ny metodikk innen fiske

Vår visjon er å danne et markant forskningsmiljø med fokus på arktisk fiskeriteknologi. Vi vil i første rekke arbeide med teknologier som primært berører Norges fiskerinæring, men samtidig sørge for høy grad av publisering slik at alle resultater når det internasjonale fiskeriteknologi-miljøet. Vi er forberedt til å tre inn i internasjonale prosesser og konstellasjoner for å skaffe friske forskningsmidler til UIT. 

Forskningsgruppens medlemmer har et bredt internasjonalt kontaktnett og vi vil utnytte denne kompetansen til både å skape nye og videreutvikle forskningområder, undervisning og utdanning. Våre medlemmer og partnere har et betydelig avtrykk innenfor vårt felt i organisasjoner som ICES og FAO.

Vår målsetting er å gradvis øke antall medlemmer i forskningsgruppen FANGST og få inn flere MSc og PhD kandidater, med mål om stor kandidatproduksjon. Vi skal være sentral og markant med hensyn til publisert forskning innenfor vårt fagfelt og vi skal utnytte vår forskning til å bygge god undervisning.

 

Leder: Roger B. Larsen

Nestleder: Jesse Brinkhof