• Selectivity and bycatch issues (with focus on the Arctic fisheries)
 • Experimental designs (on board research and commercial vessels)
 • Developing new models and data-analyses (i.e. novelty in statistics)
 • Testing of modified and new designs of fishing gears 
 • Analyses of impact from processing techniques on fish quality
 • Documentation of gear inflicted flaws in fish products
 • " />
 • Selectivity and bycatch issues (with focus on the Arctic fisheries)
 • Experimental designs (on board research and commercial vessels)
 • Developing new models and data-analyses (i.e. novelty in statistics)
 • Testing of modified and new designs of fishing gears 
 • Analyses of impact from processing techniques on fish quality
 • Documentation of gear inflicted flaws in fish products
 • " />

  HARVEST (Gear technology and processing in marine fisheries)

  Our research group work directly with the industry and the fisheries management, and deal primarily with: 

  • Selectivity and bycatch issues (with focus on the Arctic fisheries)
  • Experimental designs (on board research and commercial vessels)
  • Developing new models and data-analyses (i.e. novelty in statistics)
  • Testing of modified and new designs of fishing gears 
  • Analyses of impact from processing techniques on fish quality
  • Documentation of gear inflicted flaws in fish products

  At sea

  Our vision is to build a research group with focus on Arctic fishing gear technology. We will first hand work with the Norwegian fisheries sector, but at the same time keep the publishing level high for outreach to the international fishing gear society. We are prepared for engaging in processes at an international and intersectoral level in order to gain external funding to UiT.

  The members of HARVEST have broad international networks and we will utilize this competence for developing both new and enhanced research areas, supervision and education. Our members and partners holds a marked impact inside our research area in organizations like the ICES and FAO.

  Our goal is to gradually increase the number of members of research group HARVEST and to allocate more MSc and PhD students with the aim of a high candidate production. We will be visual through published science inside our research area and we will utilize our research for good teaching and supervision.

   

  Leader: Roger B. Larsen

  Vice-leader: Jesse Brinkhof

  (The page is under revision)

  News

  SFI HARVEST (SINTEF Ocean AS)

  SFI Harvest Technologies for sustainable biomarine value creation ledes av SINTEF Ocean AS. Vår forskningsgruppen deltar sammen med AMB i to av arbeidspakkene. Vår forskningsgruppe skal arbeide primært mot fangst av mesopelagiske ressurser. SFI Harvest skal forske på bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Teknologiinnovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.

  21.06.2021

  SFI Dsolve (biodegradable plastics for marine applications)

  Vår forskning har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer. 

  26.01.2021

  News

  Various articles on UiT pages, papers and other media

  30.05.2019

  FANGST (fangstmetodikk og prosessering i marint fiske)

  Vår forskningsgruppe arbeider direkte med industrien og fiskeriforvaltningen, og vårt fokus er primært: 

  • Seleksjon og bifangst med fokus på de nordlige (Arktiske) fiskeriene.
  • Utvikling av nye modeller og data-analyser (statistikk)
  • Eksperimentelle forsøksoppsett (om bord i forsknings- og ordinære fiskefartøyer)   
  • Testing og tilpassing av eksistrende fangstmetoder
  • Utvikling og testing av ny metodikk innen fiske
  • Analyser av hvordan produksjonsprossser påvirker fiskeraåstoffets kvalitet
  • Dokumentasjon på fangstskader under fiske.   

  Vår visjon er å danne et markant forskningsmiljø med fokus på arktisk fiskeriteknologi. Vi vil i første rekke arbeide med teknologier som primært berører Norges fiskerinæring, men samtidig sørge for høy grad av publisering slik at alle resultater når det internasjonale fiskeriteknologi-miljøet. Vi er forberedt til å tre inn i internasjonale prosesser og konstellasjoner for å skaffe friske forskningsmidler til UIT. 

  Forskningsgruppens medlemmer har et bredt internasjonalt kontaktnett og vi vil utnytte denne kompetansen til både å skape nye og videreutvikle forskningområder, undervisning og utdanning. Våre medlemmer og partnere har et betydelig avtrykk innenfor vårt felt i organisasjoner som ICES og FAO.

  Vår målsetting er å gradvis øke antall medlemmer i forskningsgruppen FANGST og få inn flere MSc og PhD kandidater, med mål om stor kandidatproduksjon. Vi skal være sentral og markant med hensyn til publisert forskning innenfor vårt fagfelt og vi skal utnytte vår forskning til å bygge god undervisning.

   

  Leder: Roger B. Larsen

  Nestleder: Jesse Brinkhof