Members

Øivind Nilssen

Professor, Forskningsgruppeleder
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Svein Ivar Mellgren

Professor emeritus
Department of Clinical Medicine

Svein Ivar Bekkelund

Professor II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Eva Stensland

Førsteamanuensis
Department of Community Medicine
Campus Tromsø


Audny Gabriele Wagner Anke

Fagenhetsleder fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege, professor II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Sissel Løseth

Førsteamanuensis II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Marijke Van Ghelue

Førsteamanuensis II
Faculty of Health Sciences
Campus Tromsø


Elisabeth Kjeldsen Buvang

Overingeniør
Faculty of Health Sciences
Campus Tromsø


Hallvard Lilleng

Førsteamanuensis II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Maisoon Alhamidi

Function: PhD student
Unit: Department of Clinical Medicine