Members

Lars Inge Byrkjeflot

Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø

+4791852199

Carlstedt, Kerstin Inger

Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø


Jan-Are Kolset Johnsen

Associate Professor
Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø

+4777649131
41412887

Gro Eirin Holde

Assistant professor II
Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø


Kirsten Solemdal

Department of Clinical Dentistry

Linda Stein

Associate Professor Dental Public Health
Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø


Eeva Widström

Professor samfunnsodontologi
Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø


Drachev, Sergei Nikolaevich

Department of Clinical Dentistry
Campus Tromsø


Sonja Derouiche

Funksjon: Forskerlinjestudent
Enhet: Dental Public Helath and Behaviour forskningsgruppe

Lene Marita Steinvik

Funksjon: Forskerlinjestudent
Enhet: Dental Public Helath and Behaviour forskningsgruppe