Prosjekter

Maternal-Fetal Medicine and Genetics:

Investigation into some genetic aspects of preeclampsia: Role of Laeverin in placenta and genome copy number variations in maternal and umbilical cord blood
PhD Candidate: Mona Nystad, MSc;   Principal Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Co-supervisor: Vasilis Sitras, MD, PhD

Dynamic Functional Assessment of Maternal Hemodynamics in Human Pregnancy
PhD Candidate: Åse Vårtun, MSc; Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Co-supervisors: Kari Flo, MD PhD  and Purusotam Basnet, PhD

Experimental studies on fetal cardio-vascular function in a sheep model”
Principal Investigator: Juha Räsänen University Eastern Finland, Kuopio, Finland; Coinvestigator: Ganesh Acharya. Financed by Academy of Finland, Sigrid Juselius Foundation and University Hospital of Oulu, Finland.perinatal prosjects2

“Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”
PhD student: Christian Widnes. Principal Investigator: Ganesh Acharya (Principal supervisor) and Kari Flo (co-supervisor). Collaborator : Prof. Anne Husebekk, IMB.

Cardiac function and upper body blood flow in normal and growth restricted fetuses and neonates: An observational study”
Principal Investigator: Ganesh Acharya. Collaborator: Prof. Torvid Kiserud, University of Bergen, Norway.

“Hemodynamic effects of intrauterine growth restriction on fetal and neonatal cardiovascular function”         
PhD Candidate: Nils Thomas Songstad, MD; Principal Investigator:Ganesh Acharya; Collaborator: Per Ivar Kaaresen, IKM,

“Effect of pressure and volume load on the cardiac structure and function of pregnant rats”
PhD-student Nils Thomas Songstad. Prosjektansvarlig Ganesh Acharya i samarbeid med Maria Serrano, MD (Pediatric Cardiologist), Florida, USA og Kirsti Ytrehus, IMB.

"Alloimmune thrombocytopenia (NAIT)"      
Project group: Heidi Tiller. Professor Bjørn Skogen, Professor Anne Husebekk  Professor Pål Øian, Mette Kjær Killie, PhD,  Professor Heyu Ni, Toronto Canada.

Obstetrics and Epidemiology

Self reported oral health, awareness and attitude towards dental care, and risk of dental caries among pregnant women in Norway
PhD Candidate: Madhu Wagle, MDS;   Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Co-supervisor: Purusotam Basnet, PhD 

"Delivery on Demand, a study of risk attitude and delivery preferences"
Prosjektgruppe PhD-student Dorthe Fuglenes, Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Professor Ivar Sønbø Kristiansen, Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Professor Pål Øian, Universitet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin / UNN, Kvinneklinikken

"Can a differentiated birth care provide a better birth care? A randomised controlled trial."
PhD student Stine Bernitz SØF, Prof Pål Øian (superviser), Prof em. Rune Rolland SØF, Prof Morten Jacobsen SØF, Prof Leiv Sandvik Oslo University Hospital, Associate Prof. Ellen Blix

"Differentiated birth care in a large obstetrical department - Change in risk status during labor. Complications and adverse outcomes for different risk groups. Is epidural dangerous?"
PhD student Tonje Lippert. Professor Pål Øian (supervisor). Consultant Karen Sofie Koss

Robson’s kriterier for keisersnitt med spesiell fokus på seteforløsning – tidstrender Norge 1990-2011: Et norsk og nordisk samarbeidsprosjekt. Prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad, MD, PhD

"Psykisk helse ved svangerskap og fødsel - et forskningsprosjekt med fokus på fødselsangst, keisersnittsønske og tidligere overgrep"                                                    
Prosjektgruppe: Ph.D studenter: Hilde Nerum og Lotta Halvorsen. Professor Tore Sørlie. Professor Pål Øian. Førsteamanuensis Bjørn Straume. Forskningsleder Ellen Blix

"Erstatningssaker i obstetrikk Norsk pasientskadeerstatning" Prosjektgruppe: Ph.D student Stine Andreasen. Professor Pål Øian (hovedveileder). Professor Bjørn Backe NTNU

Incontinence

Utprøving av en ny målemetode og behandling hos kvinner med urin stressinkontinens" Prosjekt gruppe: Ingard Nilsen (PhD kandidat) og Gunnar Leivseth (Hovedveileder)

"Sfinkterskader ved fødsel. En analyse av kliniske data og praksis før og etter en intervensjon"
Prosjektgruppe: Mona Stedenfeldt (PhD kandidat), Pål Øian (Hovedveileder) i samarbeid med Prof. Jouko Pirhonen, Prof. Mika Gissler og Prof. Barthold Vonen.

Kirurgisk behandling av urininkontinens og vaginalt prolaps – epidemiologi og langtidsresultater – Helse-Nord 1994-2011 (KURIPRO) Hovedveileder/prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad,MD, PhD;  Bi-veileder/prosjektansvarlig:  Margareta Verelst, MD, PhD, KK, UNN

Fødselsrelatert urininkontinens og genitalt prolaps (FRURIPRO) – en prospektiv studie av risikofaktorer og konsekvenser av bekkenbunnsforandringer under fødsel.   PhD Candidate: Elisabeth Ludvigsen; Hovedveileder/prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad,MD, PhD;  Bi-veileder/prosjektansvarlig:  Margareta Verelst, MD, PhD.

Reproductive Biology    

Role of oxidative stress in embryo and placenta development. Principal Investigator: Prof. Purusotam Basnet.; Collaborators: Ganesh Acharya, Martha Hentemann, Prof. Kersti Linask, University of South Florida    

Oxidative stress and semen quality. Principal Investigator: Prof. Purusotam Basnet.; Collaborators: Ganesh Acharya, Martha Hentemann, Natasa Skalko-Basnet and Andres Salumets