LAIDUA (2012–2020)

LAIDUA-prosjektet er delt inn i tre tematiske delprosjekter med utgangspunkt i Tromsø:

  1. Nyere flerspråklighet knytta til en rekke nyere minoritetsspråk
  2. Tradisjonell flerspråklighet knytta til samisk og kvensk
  3. Norske dialektmøter

LAIDUA starta i 2012 et videoetnografisk prosjekt i skjæringspunktet mellom sosiolingvistikk og visuell antropologi. Feltarbeidet på dette prosjektet er fullført, mens etterarbeid og analyse fortsatt pågår. Våren 2017 arbeider to PhD-stipendiater og en masterstudent (alle i nordisk språk) på LAIDUA-prosjektet. Nedenfor presenterer LAIDUA-stipendiatene sine prosjekter nærmere.

 

Den samla aktiviteten på LAIDUA-prosjektet fordeler seg per i dag slik på de ulike delprosjektene:

 

 


 

Monica Simonsen Sætermo

Møtet mellom norske dialekter i Tromsø (PhD-prosjekt)

Doktogradsprosjektet mitt dreier seg om dialekt- og identitetsmøter i Tromsø. Formålet med prosjektet er å se nærmere på lokale språkideologier, og på hva dialektholdninger har å si for språklig variasjon og endring i byen.

 

 

Ragni Vik Johnsen

Flerspråklighet i russiske og latinamerikanske familier i Tromsø (PhD-prosjekt)

I PhD-prosjektet mitt studerer jeg identitet, språklig praksis og ideologi i russisk og latinamerikanske familier i Tromsø. Jeg ser spesielt på hvilken rolle ungdommene spiller for familiens språkideologier og språkbevaring, i tillegg til at jeg er interessert i sammenhengen mellom språk og identitet i flerspråklige familier. - See more at: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=450053&p_dimension_id=210121#sthash.n01W6otj.dpuf
I PhD-prosjektet mitt studerer jeg identitet, språklig praksis og ideologi i russisk og latinamerikanske familier i Tromsø. Jeg ser spesielt på hvilken rolle ungdommene spiller for familiens språkideologier og språkbevaring, i tillegg til at jeg er interessert i sammenhengen mellom språk og identitet i flerspråklige familier. - See more at: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=450053&p_dimension_id=210121#sthash.n01W6otj.dpuf

I PhD-prosjektet mitt studerer jeg identitet, språklig praksis og ideologi i russiske og latinamerikanske familier i Tromsø. Jeg ser spesielt på hvilken rolle ungdommene spiller for familienes språkideologier og språkbevaring, i tillegg til at jeg er interessert i sammenhengen mellom språk og identitet i flerspråklige familier.