Prosjekter

Balanseprosjektet

FemPhil er samarbeidspartner i UiTs Balanseprosjekt med workshops og konferanser vedrørende kvalitet og evaluering i forskning og forskningsledelse. Balanse er støttet av NFR, ledes fra KVINNFORSK og har oppstart i august 2018. Mer informasjon om NFRs Balanseprogram finnes her: https://www.forskningsradet.no/prognett-balanse/Forside/1253964606534

 

Artikler over kvinnelige filosofer i Store Norske Leksikon

FemPhil samarbeider med Store Norske Leksikon om å utarbeide leksikonartikler over kvinnelige tenkere i filosofiens historie. Mange filosofihistorieverk etterlater seg inntrykket av at filosofi er - og har vært - et fag forbeholdt menn, kanskje med unntak av Hannah Arendt og  Simone de Beauvoir. Filosofihistorien er imidlertid full av kvinner som har gitt betydelige bidrag til utviklingen av faget. Med leksikonartiklene søker gruppen derfor å nyansere det tradisjonelle bildet av rollen kvinner har spilt i filosofiens historie.

Nye bidrag fra forskningsgruppens medlemmer:

Elisabeth av Böhmen, skrevet av Fredrik Nilsen