Activities

Governance and Democracy is an active research group. We have regular meetings. These meetings always have research contributions from work in progress (papers/presentations etc.) from the members/associated members.

Activities 2021

jan  Flere møter knyttet til stipendiatsøknad UIT
feb

Presentasjon Harald Torsteinsen

Presentasjon Marcus buck

mars

presentasjon Sigbjørn Svalestuen

presentasjonav prosjektsøkand Torill Ringholm

april presentasjon Line Linstad 
mai

 presentasjon Jonas, Marcus m.fl

presentaasjon Arild Buanes

juni

 Sommeravslutning med diskusjon av strategi, publikasoner, publiseringsmuligheter

 

 

 

Activities 2020

Jan 6 Mange deltok som arrangør og med paper på statsviterkonferansen
Jan 23 Invitasjon/foredrag av Asbjørn Røyseland. Om lokalt lederskap, om input-output og om å skrive NFR søknad etter den nye malen 
Sept 3  Presentasjon Anders H. Lind, teori og litteratur
Oct 1 Presentasjon Hilde Bjørnå, adm vs. politikk
Nov 5

Presentasjon Marie Koksvik Thorsen

Froredrag Svein Jentoft - opplæring om artikkelskriving

Dec 10  Halvdagsmøte med presentasjon av det vi har publisert/prosjekt vi har søkt/ stipendiatsøknader

 

Activites 2019

 

When Presentations
24 Jan  Åshild Lockert presents paper
21 Feb

Toril Ringholm: Bookpresentation "Innovasjon møter kommune"

28 March  Hilde Bjørnå, paper presentation
11 April

Presentation of PhD-projects: Anders T. Hjertø Lind and Sigbjørn Svalestuen

9 May  
6 June  All the papers we have published so far in 2019

 

 

 
29 August Paperpresentation Beate Steinveg
Forsker Grand Prix presentation Karoline Kvalvik
19 Sept Paperpresentation Troy Saghaug Broderstad

17 Oct

 

30 Oct

Paperpresentation Harald Torsteinsen

 

Strategimøte med fast ansatte. Vi skiftr navn og utvider fokus

 

21 Nov How to select a case for a case study? presentation by Marcus Buck and Kristian Haugen
5 Dec  Input til tema for BA-oppgaver statsvitenskap og planlegging
   

 

 

Activites 2018

 

When Presentations
18 Jan "Trust-paper" - Jonas Stein, Marcus Buck, Hilde Bjørnå
22 Feb Sametingsvalget - Marcus Buck, Sigbjørn Svalestuen, Kristian Haugen, Jonas Stein
22 Mars Planloven integrert med kommuneloven - Karoline Kvalvik
12 April Presentation of Arctic governance empiri - Beate Steinveg
26-27 April PHD-visit from GØTEBORG Seminar/works-shop - eget program, se høyremarg
24 Mai

Two presentations:

- Presentasjon av beslutning om offentlig anskaffelse (kampfly)  empiri - Tor Arne Morskogen

- Fiskeripolitikk paper - Ragnar Nilsen 

23 August Rapport til Nordland Fylkeskommune - Marcus Buck, Kristian Haugen, Sigbjørn Svalestuen, Jonas Stein
27 Sept  
25 Oct  
22 Nov Karoline Kvalvik - midtveisseminar avhandling
13 Dec