Nasjonalt forskerutdanningskurs "Grenser og rammer"

Nasjonalt forskerutdanningskurs "Grenser og rammer" ble avholdt 9.-13. november 2004 på Sommary og ved Universitetet i Tromsø. Kurset inngikk som del av programmet til den nasjonale nettverksforskerskolen “Tekst Bilde Lyd Rom”. I kurset inngikk foredrag på det internasjonal symposiet "Border Poetics?".

Omfang: 10 studiepoeng

Påmeldingsfrist: 10. september 2004
 

Innhold
Tema for dette forskerutdanningskurset er 
1) territoriale og kulturelle grenser slik de fremstilles i estetiske verk og 
2) mediale grenser slik de strukturerer estetiske verk

Grenser har blitt gjenstand for økt akademisk oppmerksomhet i denne tid med utstrakt tverrnasjonal mobilitet, også i de humanistiske fagene. Som en alltid tilstedeværende, men likevel ikke alltid like definerbar bestanddel i menneskelivet, framstilles de ofte i form av fortellinger og bilder i estetiske verk. Samtidig får estetiske verk sin status som kunstuttrykk nettopp ved at de avgrenses fra andre uttrykk eller andre typer verk ved hjelp av rammer og andre typer mediale grenser. Hvorvidt mediale grenser medvirker i framstillingen og opprettholdelsen av de territoriale grensene er et sentralt spørsmål i undersøkelser av det kulturelle feltet.

Et problem som reiser seg ved forsøk på å svare på dette og beslektede spørsmål er at grenserog rammer ofte er brukt som begrep i samtidig kulturforskning uten at de spesiferes videre. Som kulturforskere i de estetiske fagene er det viktig å utvikle strategier for å hanskes med begrep som - i likhet med beslektede begrep som terskel og overskridelser - er så anvendelige i mange sammenheng. 

Enkelttemaer som kan belyses ved slike spørsmålstillinger kan f.eks. være orientalisme, postkolonialisme, nasjonalitet, flerkulturalitet, det fantastiske, overskridelse av sosiale normer, reiser, eksil, migrasjon, kjønnsteori, kropp, kronotoper, stilskifte, oversettelse, mediering, paratekster, metafiksjon, mis-en-abyme, kanondannelse, genreteori, litterære eller kunstnerisk ontologi, og forholdet verk/kontekst.

Målgruppe
Først og fremst doktorander i litteratur- og kunstvitenskap, der det første inkluderer alle litteraturfagene (altså ikke bare allmenn litteraturvitenskap). Deltakere er velkomne fra beslektede estetiske fag som musikk- og teatervitenskap, fra media- og kommunikasjon og fra filosofi. Kurset vil være av spesiell interesse for de som arbeider med prosjekter i tilknytting til kulturell identitet og/eller det estetiske verket. 

Det er plass til 20 deltakere med innlegg.

Kursopplegg
Kjernen i kurset utgjøres av workshops over to dager, etterfulgt av tre dager med foredrag i felleskap med det internasjonale symposiet "Border Poetics? - A Comparative Perspective". Tekster til workshopene (kapittel- eller artikkelutkast, maks. 20 sider) leveres til alle deltakerene i god tid på forhånd, slik at alle kan forberede kommentarer. Hver tekst kommenteres kort av forfatteren og av en kommentator; deretter legges av god tid til diskusjon (minst 1 time sammenlagt for hver tekst). Tekstene skal helst være på engelsk.

Tekstkommentatorene er etablerte forskere både fra Universitetet i Tromsø og fra andre universiteter. De kommer til å presentere eget materiale i form av foredrag. I tillegg er det invitert nøkkeltalere som ikke vil være tilstede under workshopene. 

Symposiet er obligatorisk for kursdeltakere og vil innbefatte nøkkelforedrag og eventuelt flere foredrag av kommentatorer. Her vil kursdeltakerne få videre anledning til å knytte kontakt med etablerte forskere i sine fag. 

Programmet vil bli lagt opp slik at deltakere får anledning til uformell diskusjon og kontaktskaping. Kurset avsluttes med en evaluering i plenum. Et mer detaljert program legges ut her i løpet av august.

Innledere (biografier)
Debra A. Castillo (spansk/allmenn litteratur, Cornell) 
Svend Erik Larsen (litteraturhistorie, Aarhus)
Reinhold Görling (tysk/spansk/media, Düsseldorf)
Malene Vest Hansen (kunsthistorie, København)
Lena Liepe (kunstvitenskap, Tromsø)
Johan Schimanski (allmenn litteratur, Tromsø), 
Claudia Egerer (engelsk litteratur, Stockholm)
Jane Aaron (engelsk/walisisk litteratur, Glamorgan/Morganwg)
Rüdiger Görner (tysk litteratur, London)
Stephen Wolfe (engelsk litteratur, Tromsø)
Lene M. Johannessen (engelsk litteratur, Bergen)

Kurspensum
Pensum kommer til å bestå av litteratur som er sentral til kursets hovedtema og litteratur foreslått av foredragsholdere og kommentatorer. (Foreløpig pensum)

Tidsplan (detaljert program i pdf-format)
10.9: påmeldingsfrist
15.10: frist for innlevering av tekster til utsending
8.11: ankomst Tromsø, felles avreise med buss til Sommarøy (kvelden)
9.11: workshops Sommarøy
10.11: workshops Sommarøy
11.11: foredrag/symposium, Sommarøy, felles avreise med buss tilbake til Tromsø (kvelden)
12.11: foredrag/symposium, universitetet
13.11: foredrag/symposium, universitetet

Sammendrag til foredragene

NB! Det er svært viktig for arrangementet og ikke minst for 
kursdeltakerne at fristen for innlevering av tekster holdes!

Praktiske detaljer
Deltakerne må selv betale reise og opphold, men det er ikke kursavgift. Arrangørene bestiller hotellrom for alle på Sommarøy, der rommene koster 1080 NOK natten, inkludert frokost, lunsj, og middag. Deltakerne må selv bestille hotell i Tromsø. I den forbindelsen har vi forhåndsbestilt en blokk med rom til konferansepris på Polar Hotell. For å bestille rom, ring (+47-77 75 17 00), faks (+47-77 75 17 10) eller send en epost (polar@tr.telia.no) til Polar Hotell, nevn kurset og bestillingsnummeret 1694100. Der er prisen 595 NOK natten inkludert frokost.

Kurset dekker utgiftene til bussreisen til/fra Sommarøy (ca. 50 minutter).

Arrangører
Lena Liepe (førsteamanuensis, kunstvitenskap)
Nina Oppedal (førstekonsulent, administrasjonen)
Johan Schimanski (førsteamanuensis, allmenn litteraturvitenskap) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Postadresse
"Grenser & Rammer"
Nina Oppedal
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø

E-post: nina.oppedal@hum.uit.no
Telefon: + 47 77 64 47 66
Telefaks:+ 47 77 64 42 39
URL: https://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_lang=2&p_document_id=108565&p_dimension_id=88147


Nyttige lenker: 
http://www.uit.no/
http://www.sommaroy.no/
http://www.destinasjontromso.no/