Marin bioprospektering

Hovedfokus for forskningsgruppen i marine bioprospektering er å frambringe grunnleggende kunnskap om marine molekyler, deres bioaktiviteter og egenskaper som også kan ha et kommersielt anvendelsespotensial.