Vitenskapelig produksjon

Forskningsaktiviteter, resultater, vitenskapelige publikasjoner og annen publisering/formidling er dokumentert gjennom Cristin (Current Research Information System in Norway). Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktivitet

Klikk på ett av navnene til de vitenskapelig ansatte for å se detaljerte resultater.