Assosiated members

Mette Kjær, Forskningsleder Finnmarkssykehuset

Nina Mølmann, PhD stipendiat Gjensreisingsmuseert

Heidi Stenvold, PhD stipendiat Gjensreisingsmuseert

Benedicte Wærås, lektor UiT, Hammerfest

Nina Johnsen,lektor UiT, Hammerfest

Solveig Kristoffersen, lektor UiT, Hammerfest

Per Gunnar Arnesen, lektor UiT, Hammerfest

Linda M. Jensen, lektor UiT, Hammerfest

Ane Kokkvoll, Hammerfest kommune

Bente Nordby,dosent UiT, Tromsø

Randi C.Bratland, 1.lektor, UiT,Hammerfest

Gunn Hågensen, PhD ,UiT,HammerfestPage administrator: Grete Mehus
Last updated: 29.06.2017 10:49
Skip to main content