Assosiated members

Pertice Moffitt, Dr/RN/Manager/Instructor, Health Research Programs
North Slave Research Centre (Yellowknife)

Mette Kjær, Forskningsleder Finnmarkssykehuset

Nina Mølmann, PhD stipendiat Gjensreisingsmuseert

Heidi Stenvold, PhD stipendiat Gjensreisingsmuseert

Torben Wisborg, professor, Institutt for klinisk medisin, Helsefakultetet, UiT.

Benedicte Wærås, lektor UiT, Hammerfest

Nina Johnsen,lektor UiT, Hammerfest

Solveig Kristoffersen, lektor UiT, Hammerfest

Per Gunnar Arnesen, lektor UiT, Hammerfest

Linda M. Jensen, lektor UiT, Hammerfest

Ane Kokkvoll, barneoverlege,post-doc,Finnmarkssykehuset.

Bente Nordby,dosent UiT, Tromsø

Randi C.Bratland, 1.lektor, UiT,Hammerfest

Gunn Hågensen, PhD ,UiT,Hammerfest