Publications

 

2019
 • Bernhardsson, Katarina. The Patient as a Reader. The uses of intertexts in two Swedish pathographies In: Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund. Årg 16, Nr 31 DOI: https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/115107/163474
 • Castor, Laura. Facing trauma in contemporary American literary discourse. Stories of survival and possiblity. Cambridge Scholars.
 • Elvenes, Merethe. Sykdomsfremstilling i samtidslitteratur for barn og unge. En sammenlignende lesning av Levi Henriksens Så lenge himmelen er over jorda (2016) og Anders Totlands Engel i snøen (2016) med vekt på stedet. MA-thesis, Scandinavian literature, UiT The Arctic University of Norway
 • Federhofer, Marie Theres og Høvik, Ingeborg. "Outsider Art? Herleik Kristiansens kunstneriske prosesser". «Kunst og Kultur» 2019/2020. 
 • Hambro, Cathinka Dahl. Pain and pathography. Julian of Norwich’ Revelations of Divine Love as Pathography. Sygdom og samfundhttps://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archive
 • Lauritzen, Lise-Mari. En affektiv vending i norskfagets litteraturundervisning: et grunnlag for folkehelse og livsmestring. Norsk litterær årbok 2019.
 • Lukić, D; Lotherington A. T. (2019). Fighting symbolic violence through artistic encounters: searching for feminist answers to the question of life and death with dementia: Confortini, C.C; Vaittinen, T. (eds) Gender, Global Health, and Violence: Feminist Perspectives on Peace and Disease, Rowman & Littlefield, 2019. https://hdl.handle.net/10037/16911
 • Lukić, Dragana. “Multiple Ontologies of Alzheimer’s Disease in Still Alice and A Song for Martin : A Feminist Visual Studies of Technoscience Perspective.” European Journal of Women's Studies2019, p. 135050681983171.
 • Mikalsen, Paula Ryggvik. Gothic Infections: Henry Tilney and Storytelling as Therapy. Sygdom og samfund https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/115633/163921
 • Nesby, Linda. Patografien som genre og funksjon. Ulla-Carin Lindquists Ro utan åror (2004) og Ole Robert Sundes Penelope er syk (2017). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Årgang 118 (1), 54-68. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-01-05.
 • Nesby, Linda og Federhofer, Marie-Theres. Tre kvinners erfaringer med brystkreft gjennom to århundrer. Vendepunkt (1), 33-38.
 • Nesby, Linda og Hambro, Cathinka Dahl. Text and Context. In: Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund. Årg 16, Nr 31. (red.)  https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archive
 • Nesby, Linda. “Living with illness: Severe illness together and alone in four Scandinavian cancer stories”, Sygdom og samfundhttps://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archive
 • Nesby,Linda,  Johnsen, May-Lill. “Why do we read illness stories? Paul Kalanithi’s When Breath Becomes Air (2016) read in the light of Rita Felski”, Sygdom og samfundhttps://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archiv
 • Nesby, Linda. Pathographies and Epiphanies: Communicating about IllnessEuropean Journal of Scandinavian Studies, 49(2), pp. 278-294. Retrieved 15 Dec. 2019, from doi:10.1515/ejss-2019-0021
 • Nesby, Linda. “Jeg gjør nu ikke Regning paa synderlig lang Livsfrist». Kreft og håp i Wergelands sykdomsdikt», Acta Universitatis Carolinae – Philologica» 3/2019
 • Nesby, Linda. “Sønnetapet. Lyriske sorguttrykk hos Nick Cave og Naja Marie Aidt”, Kultur og Klasse
 • Pereyra, Soledad. The Writer as a Patient with a Brain Tumour. A Comparative Study In: Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund. Årg 16, Nr 31 DOI: https://doi.org/10.7146/tfss.v16i31.115101
 • Ramberg, Ingri Løkholm. The Patient as homo sacer: A study of the seclusion in Amalie Skram’s Professor Hieronimus Sygdom og samfund,  https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archive
 • Simonhjell, Nora, and Ingvil Hellstrand. “«De Skrev Henne Ned».” Tidsskrift for Omsorgsforskning, vol. 5, no. 02, 2019, pp. 1–14.
 • Vinne, Ida Bakkejord. "Forslag til ei løysing": En analyse av Marianne Clementine Håheims Svart belte i et didaktisk perspektiv.MA-thesis, Scandinavian literature, UiT The Arctic University of Norway
 • Warberg, Silje: Medical discourse in c19 literary criticism. Sygdom og samfundhttps://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/archive

 2017

 • Federhofer, Marie-Theres. ”So geht denn ein Schmerzenstag nach dem andern hin.” Krankheitserfahrungen in zwei Frauentagebüchern des 19. Jahrhunderts Diegesis 6, s. 14-31.
 • Jørgensen, Jens Lohfert. “Motiv Og Kontekst.” K&K - Kultur Og Klasse, vol. 45, no. 123, 2017, pp. 87–108.
 • Nesby, Linda. Radesyken som litterær og medisinsk praksis.  Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2.s 201 - 219.
 • Nesby, Linda. En perspektivrik patografi. Tidsskrift for den norske lægeforening 2017.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0857.
 • Nesby, Linda. Når livet møter fortellingen. Cecilie Engers Mors gaver (2013) som selvbiografisk sykdomsfortelling.  Norsk Litterær Årbok 2017. ISSN 0078-1266.s 107 - 125 
 • Salamonsen, Anita; Ahlzen, Rolf. Epistemological challenges in contemporary Western healthcare systems exemplified by people’s widespread use of complementary and alternative medicine.  (data)  Health 2017; Volum 1. ISSN 1363-4593.s 1 - 16.s doi: 10.1177/1363459317693408
 • Simonhjell, Nora (2017). Beyond shadow and play: different epresentations of dementia in contemporary Scandinavian literature. I: Dementia and Literature: Interdisciplinary Perspectives (Routledge Advances in the Medical Humanities). Routledge. ISBN 978-1315-20731-5. s. 133-147.
 • Simonhjell, Nora (2017). Gavene og sinnets gåter. Cecilie Engers Mors gaver som demensfortelling. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. s. 159-182.

        2016

 • Bernhardsson, K. (2016). Nordic Studies : Swedish Literature. Year's Work in Modern Language Studies, 76. Modern Humanities Research Association.
 • Bernhardsson, K. & Hansson, K. (2016). Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora. Socialmedicinsk tidskrift, 93, 229-233. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Bernhardsson, K. (2016). Människan som biologiskt reservmaterial : Ninni Holmqvists dystopi Enhet. Socialmedicinsk tidskrift, 93, 234-241. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Bernhardsson, K. (2016). Inskriven och inifrånskriven : Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode till min familj (2014) och Sven Stolpes I dödens väntrum (1930). I Nilsson, R. & Vallström, M. (Red.) (pp. 222-253). Nordic Academic Press
 • Lauritzen, Lise Mari; Nesby, Linda. Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole. Norsklæreren 2016; Volum 4. ISSN 0332-7264.
 • Lauritzen, Lise-Mari. «Det var aldri slik jeg planla at livet mitt skulle bli». En analyse av Arnhild Lauvengs I morgen var jeg alltid en løve (2005) med utgangspunkt i sykdomsformidling, plot og metaforer.MA-thesis, Scandinavian literature, UiT The Arctic University of Norway
 • Nesby, Linda. På gjengrodde stier: Pasienten som forteller. Nordlit 2016; Volum 38. ISSN 0809-1668.s 137 - 151.
 • Nesby, Linda. Om sykdomsskildringer i blogg og bok. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-071-2.s 367 - 389.
 • Nilsen, Marte."Uten min mor har jeg ingen". En analyse av Linnéa Myhres roman Evig søndag, med vekt på fortellerens samspill med ulike karakterer og objekter.MA-thesis, Scandinavian literature, UiT The Arctic University of Norway

        2015

 • Ahlzén, Rolf. "Sjukdomsberãttelsen i centrum". Läkartidningen 20-21/2015
 • Bernhardsson, K. (2015). Berättelser om brist : bloggar om ofrivillig barnlöshet. LIR journal, 5, 39-58. Department of Literature, the History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg.
 • Bernhardsson, K. (2015). Medical Humanities. In Sigurdson, O. (Ed.) Culture and Health : A Wider Horizon (pp. 91-135). LIR, University of Gothenburg.
 • Brøndbo, Stig. Pasientfortellinger som moderne og historisk fenomen. Labyrint 2/15.
 • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Pasienthistorier kan bidra til bedre behandling. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 2015.
 • Nesby, Linda. Pasienthistorier. En kilde til bedre behandling?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2015
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Youth blogging and serious illness. Medical Humanities 2016 ;Volum 42.(1) s. 46-51
 • Schmidt, Michael. "Vampyrisme som konstruksjon" i "Fortid. Historiestudentenes tidsskrift UiO" nr 2/2015.
 • Strand, Nina; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. - La pasienten være førsteforfatter!. Tidsskrift for norsk psykologforening 1/2015 [Tidsskrift] 2015-01-05

        2014

 • Lohfert Jørgensen, Jens. Sygdomstegn : J.P. Jacobsen, Niels Lyhne Og Tuberkulose. vol. 116, Syddansk Universitetsforlag, 2014.
 • Nesby, Linda. Om åndssvake i etterkrigstidens Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 (12/13). ISSN 0029-2001.s 1263 - 1267.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0303.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (14). ISSN 0029-2001.s 1366 - 1368.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0218.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Oversett og undervurdert. Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.