To forskningsprosjekter om urfolk og industri, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

Lær mer om TriArc og IndKnow prosjektene. Leder for prosjektene Else Grete Broderstad introduserer doktorgradsstudent Marina Peeters Goloviznina, forsker Per Sandström og postdoktor Lena Gross. I tillegg inkluderes filmen Common Ground: The Power of Coming Together, Sápmi to Country laga av Sydney Environment Institute, Sydney University. Instituttet er en av våre samarbeidspartnere i IndKnow prosjektet.

Else Grete Broderstad introduserer videopresentasjonene.

Marina Peeters Goloviznina forteller om urfolk og utvinningsindustri i Russland.

Per Sandström foreller om hvordan GPS brukes for å forstå beitebruk hos rein ved vindkraftutbygginger.

Lena Gross forteller oppstart av forskning på Elkems gruveplaner i Nasafjell.

Common Ground: The Power of Coming Together, Sápmi to Country er en film om felles interesser hos samer og urfolk i Australia i møtet med industrien.