Temanummer vindkraft og reindrift

Tidsskriftet Utmark gir ut temanummeret Vindkraft og reindrift. Formålet med denne artikkelsamlingen er å belyse viktige dimensjoner ved økt press på reindriftsarealer som følge av et grønt skifte, og noen av konsekvensene dette har for reindrifta og for samisk kultur.

TEMANUMMER VINDKRAFT OG REINDRIFT