Students

Eskil M. Kjølstad 

Effects of micro- and nanoplastics on fish

Ole K Helstad Svartaas

Effects of micro- and nanoplastics on fish

Eli Birgithe Jenssen

Sterile salmon

Harald Kristoffersen

Training of innate immunity in fish larvae

Kristian-Kornelius Karlsen

Sterile salmon

Marius Aspen

Sterile salmon

Fredrik Agerup

Effekten av høy temperatur på kroppsoverflater og sanseorganer til atlantisk laks

 

Ingeborg Mathisen Sætra

Kvalitetsaspekter ved villfanget og oppfórede kråkeboller