Tilbake

Registrering av prosjekter i EUTRO Helsefak og SIKT
Formål

Helseforskningsloven stiller krav til at institusjonen skal ha løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. EUTRO prosjektmodul er en database som gir oversikt over helseforskningsprosjekter ved Helsefak. Alle prosjekter med godkjenning fra REK skal registreres i EUTRO.

Alle forskningsprosjekter og studentprosjekter som behandler personopplysninger skal også meldes til Sikt (tidligere NSD), jf. Retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning- og studentprosjekt. Dette gjelder også prosjekt med REK-godkjenning.

Forskningsprosjekter som har godkjenning fra Sikt trenger ikke registreres i EUTRO dersom de ikke også har REK-godkjenning.
Oppstart

Prosjektkontoret v/superbruker i EUTRO får tilsendt alle vedtaksbrev fra REK, og legger prosjektet inn i EUTRO basert på dette. Prosjektleder trenger derfor ikke å ta kontakt for å registrere prosjektet i EUTRO.

Dersom prosjektet på et tidspunkt skal behandle personopplysninger, må prosjektleder selv melde prosjektet til Sikt senest 30 dager før datainnsamlingen starter. Personopplysninger kan for eksempel være lydopptak, signatur/samtykke, navn eller e-post.

Usikker på om prosjektet behandler personopplysninger? Fyll ut Sikts sjekkliste for å ta en test: meldeskjema.sikt.no/test/
Oppfølgning og avslutning

Prosjektkontoret v/superbruker i EUTRO har ansvar for å legge inn prosjektet i EUTRO. Dette gjøres basert på informasjon fra vedtaksbrevet fra REK, som blir sendt i kopi til Prosjektkontoret fra REK.

Prosjektleder vil motta varsel fra EUTRO dersom godkjenningen fra REK er i ferd med å gå ut eller har gått ut.

Prosjektleder må da gjøre følgende:

  • Søke om forlengelse av godkjenningen til REK, dersom prosjektet ikke er avsluttet.
  • Melde om endring til Sikt
  • Følge Rutine for avslutning av forskningsprosjekt dersom prosjektet skal avsluttes. Superbruker i EUTRO må deretter varsles slik at prosjektet kan avsluttes i EUTRO.
  • Melde fra til Sikt om at prosjektet er avsluttetRettslig grunnlag

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 4

Gyldig fra:  19.09.11

Sist endret: 16.08.22

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 3.0