The Administrative Unit for Population-Based Health Studies

Priser

TDI-priser gjeldende fra 1. januar 2024 for alle befolkningsundersøkelser ved ISM

Type prosjekt

Beskrivelse

Pris u/mva

Kommentarer

Søknad om data til PhD, Postdoktor og
forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt på 3-4 artikler 100 000 kr * Inkludert i denne prisen er inntil 4 utvidelser/endringer av prosjektet som utløser ny datautlevering eller ny avtale
Søknad om data til forskningsprosjekt utenom standard type prosjekt Forskningsprosjekt på 1-2 artikler, eller mer enn 3-4 artikler. Betaling gjelder per artikkel 35 000 kr * Inkludert i denne prisen er inntil 2 utvidelser/endringer av prosjekt som utløser ny datautlevering eller ny avtale
Studentprosjekter (Master og forskerlinje) Per nå er disse uten avgift for, inkludert 1 artikkel 0 kr  
Søknad om data for deltakelse i konsortier Samarbeidsprosjekter hvor man er en av flere kohorter som bidrar til en større pool av data 35 000 kr Fritt antall publikasjoner
Tilleggskostnad for bruk av omicsdata og/eller genetiske data fra HUNT Cloud    50 000 kr  Prosjektet må opprette prosjekt på HUNT Cloud eller TSD, kostnad for dette kommer i tillegg.
Tilleggskostnad for bruk av enkle omicsdata og/eller genetiske data fra HUNT Cloud   20 000 kr Enklere dataset som utleveres som variabler, for eksempel SNP data.
       
Søknad om utlevering av biologisk materiale   35 000 kr Kostnader knyttet til plukking og sendig av prøver kommer i tillegg.
       
Søknad om utvidelse/endring av prosjekt utover det inkluderte   10 000 kr Per utvidelse/endring etter inkluderte i prosjektet er brukt opp
Søknad om ny kontakt med deltakere    35 000 kr Kostnader knyttet til trykking av brev/konvolutter og utsendelse kommer i tillegg.
       
Timespris for ekstra tilrettelegging eller statistisk bistand   820 kr For eksempel koblinger mot flere eksterne register. Minstepris på 3000

 

 * Samarbeidsprosjekt som bruker HUNT og/eller flere kohorter betaler halv pris av standard pris.
 * Prosjekter som bruker en eller flere kilder som ivaretas av Forvaltningsenheten betaler en pris for behandling av søknad