Nordnorske Europadager i Tromsø 7. desember

For aller første gang gjennomføres Nordnorske Europadager i Bodø, Tromsø og Vadsø. Europadagen i Tromsø finner sted onsdag den 7. desember, på The Edge.

NNEO
NNEO Foto: NNEO
Portrettbilde av Mikalsen, Theresa
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Publisert: 29.11.22 15:07 Oppdatert: 29.11.22 15:15
Arctic Sustainability Energy Ocean Health History Sports and outdoor activities Climate Arts Law & order Natural Sciences About UiT Pedagogy Tourism Society Studentliv / Studier Technology Indigenous people Economy

Europadagene har som formål å øke kunnskapen om hvordan EU påvirker Nord-Norge og hvilke samarbeids - og finansieringsmuligheter som finnes gjennom Norges avtaler med EU.

Dagen starter Kl. 08:30 - 09:30 med Norge og EU - hva betyr EØS-avtalen for oss i Nord-Norge?

Parallellsesjoner og lett minglelunsj 1000-1700 på The Edge

Dagen avsluttes med en samfunnsdebatt i Rødbanken kl. 18:30 - 20:00 Samfunnsdebatt - Europa i krise, hvordan angår det oss?

Hovedarrangør er Nord-Norges Europakontor, i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Forskningsrådet, Innovasjon Norge Arktis og Leverandørutviklingsprogrammet.

 

Deltakelse er gratis, men av praktiske årsaker er det ønskelig med en påmelding. Du finner fullverdig program og påmelding ved å følge denne linken: Tromsø: Detaljert program med innledere - North Norway European Office


Kortnytt fra Research Administration and Quality Education Section
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
We can recommend