Unik undersøkelse av ungdoms helse

Den unike helseundersøkelsen Fit futures er en utvidelse av Tromsøundersøkelsen, og skal prøve å finne ut hvordan det egentlig står til med 15- og 16-åringers helse og livsstil.
Opsahl, Marit Olsvik
Published: 09.07.10 00:00 Updated: 30.07.15 13:37

Fit Futures.JPG
Fit Futures vil gi oss mer kunnskap om ungdoms livsstil og helse. Illustrasjonsfoto: Pingvinen

I løpet av høsten vil nærmere 1000 elever fra det første trinnet (VG1) på videregående skoler i Balsfjord og Tromsø bli invitert til å delta på Fit futures - en omfattende helseundersøkelse som skal kartlegge ungdommers helsetilstand og levevaner.

Prosjektet er en utvidelse av den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø6) men fokuserer på en yngre målgruppe – noe som gjør det til en unik ungdomsundersøkelse i nasjonal sammenheng.

På lik linje med Tromsøundersøkelsen, vil Fit futures blant annetinnebære smertetesting, måling av fysisk aktivitet, blodprøver og hårprøver. I tillegg vil elevene også få utdelt spørreskjema som omhandler levevaner og sosiale nettverk.

Innsamlingen av dataene fra Fit futures vil kunne gi et godt utgangspunkt for å kartlegge hvilke helseutfordringer ungdom står ovenfor i dag, og vil være et viktig verktøy i forhold til å sette i gang forebyggende tiltak mot sykdom og livsstilsproblemer.

Fit futures er et samarbeid mellom UiT, UNN og Folkehelseinstituttet, og ledes av prosjektleder Anne-Sofie Furberg (UNN/UiT).

Les mer:

Fit futures i juniutgaven av Pingvinen


Tromsøundersøkelsen

Opsahl, Marit Olsvik
Published: 09.07.10 00:00 Updated: 30.07.15 13:37