Best å bli født på store institusjoner

08.12.11 Songstad, Nils Thomas
This article is over to years old, and may contain content that is outdated

Lars Johansen i Statens helsetilsyn og Pål Øian ved Forskningsgruppe for Kvinnehelse og perinatologi har gått gjennom saker meldt til Helsetilsynet.

På Twitter   #norgesarktiske