St. Petersburg: reise- og opphold for Ph.D.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut stipend til faglig opphold/reisestøtte, frist 06.juni 2014
Fottland, Håkon
Published: 15.05.14 00:00 Updated: 15.05.14 09:28

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 3 stipender som støtte til 1 måneds faglig opphold – og reisestøtte - i St. Petersburg.

Utlysningen gjelder stipendiater med opptak ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller UiT Norges arktiske universitet.

Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

Lenke til Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Søknadsfrist fredag 06 juni 2014


Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt, og skal være et bidrag til å dekke ekstra reise- og oppholdskostnader i forbindelse med oppholdet i St. Petersburg.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg stiller til rådighet arbeidsplass med e-posttilgang, sine faglige nettverk til universiteter og forskningsinstitusjoner i St. Petersburg, og informerer om muligheter for tilgang til samlinger og biblioteker, m.m.

Søknader sendes som e-post til Bjarne Skov, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, e-postadresse: bjarne.skov (på) hf.uio.no og skal inneholde:

  • personlige data (navn, adresse, epostadresse, mobilnummer)
  • hvilket institutt og institusjon du har opptak ved
  • fagområde (Ph.D-program)
  • navn på veileder (gjelder Ph.D)
  • hvilken periode du ønsker å være i St. Petersburg
  • kort beskrivelse av hva du ønsker å gjøre under oppholdet 

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret 2014.

Det gis kr. 2.500 i reisestøtte og kr. 12.500,- til dekning av kost, losji og andre utgifter. Eventuell støtte utbetales til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

Fottland, Håkon
Published: 15.05.14 00:00 Updated: 15.05.14 09:28