Samisk uke 1.-8. februar - arrangement i regi av UiT

Se hva som skjer på UiT Campus Tromsø under Samisk uke 1.-8. februar:
Eskonsipo, Berit Merete Nystad
Publisert: 02.02.15 00:00 Oppdatert: 25.04.18 17:20

Søndag 1. februar

Joik - fra myte til pop. Tromsø museum inviterer til samisk søndag, og Harald Gaski skal ta et historisk sveip over joikens framstillingsformer. 

Onsdag 4. februar

09.00-16.30: Barents Indigenous Peoples’ Congress. Sametingspresident Aili Keskitalo, er blant urfolkspolitikere som møtes på UiT Norges arktiske universitet for å diskutere felles utfordringer i urfolksområder.

19.00-20.30: Kautokeino 1852 og Anders Bær - et tidsvitne. Anders Bær var en av reineierne som deltok i kautokeinoopprøret. Han ble dømt til livsvarig fengsel, lærte seg å skrive i fengslet og på Tromsø Museum kan du lære mer om både Bær og hva han skrev.

Torsdag 5. februar

08.30-16.00: “Barents Indigenous 2050 - impacts of our footprints” - Conference about languages and extractive industries. Konferansen ved UiT Norges arktiske universitet ser på utfordringer i forhold til språk og industri i urfolksområder i nord.

Fredag 6. februar - Samenes nasjonaldag

09.00-11.00: UiT-frokost om finnmarkseiendommen: «Herre i eget hus?». Har Finnmarkseiendommen gitt mer eller mindre medbestemmelse og demokrati? Har den fungert slik intensjonen var? Hva er status ti år etter at det ble bestemt? På samefolkets dag får vi presentert to ferske forskningsrapporter som belyser disse spørsmålet men kommer med ulike konklusjoner 

12.00-14.00: Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi / Markering av Samenes nasjonaldag

Lørdag 7. februar

11.00-13.00: Between Two Fires: East and West in Presentations of the Kola Sámi Culture

13.00-14.00: Lørdagsuniversitetet: Fra underernæring til fedmebølge. Funn fra helseundersøkelsen SAMINOR. 

 

We can recommend