Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter

Tirsdag 2. juni 2015 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2014/2015 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT Norges Arktiske universitet.
Fuglesteg, Jan
Publisert: 13.04.15 00:00 Oppdatert: 27.03.15 12:26

Før seremonien skal kandidatene fotograferes i grupper. Kandidatene møter opp kl. 10:45 ved foten av trappen på plan 6, MH-bygget. 

Seremonien starter kl 12:00 i Store Auditorium på MH-bygget, etterfulgt av en enkel lunsj for kandidatene med følge kl 13:00. Lunsjen serveres i Lysgården på MH-bygget. 

NB! Lunsjen er kun for påmeldte, men seremonien er åpen for alle interesserte. 

Tentativt program
10:45 Fotografering av kandidatene inne i MH-bygget 
12:00 Avslutningsseremoni i Store Auditorium, MH-bygget 
 - Prosesjon
 - Musikalsk innslag 
 - Ønske velkommen 
 - Taler ved rektorat / dekanat 
 - Overrekkelse av gaver til kandidatene 
 - Musikalsk innslag 
 - Studenttale
 - Overrekkelse av pris for beste masteroppgave ved NT-fakultetet i 2014 
 - Avslutning 
 - Musikalsk innslag
13:00 Lunsj (kun for påmelde som har fått invitasjon)

 

Noen bilder fra seremonien i 2014

Før avslutningsseremonien er det fotografering. Her er kandidatene for 2-årig master. Foto: Kai Mortensen.


Prosesjon, kandidatene på vei inn i festsalen, ledet av rektorat / ledelse. Foto: Kai Mortensen. 


Mer prosesjon og oppstilling. Foto: Kai Mortensen. 


Musikalsk innslag ved Tromsø Akademiske Kvinnekor. Foto: Kai Mortensen.


Tale ved Inger Johanne Lurås, prodekan for utdanning ved NT-fakultetet. Foto: Kai Mortensen.
 

Kandidatene får en liten oppmerksomhet fra NT-fakuletet. Foto: Kai Mortensen.
 

We can recommend