42 millioner kroner for utvikling av persontilpasset medisin

Et stort helsefokus er å gi pasienter en spesialtilpasset medisinsk behandling. For å styrke dette har et farmasøytisk samarbeid mellom ti nordiske universiteter, deriblant UiT, mottatt 42 millioner kroner.

nærbilde av en kvinne som tar ein tabelett
Siden våre sykdommer varierer fra person til person, bør våre medisiner gjøre det samme. Tradisjonelle farmasøytiske produkter er laget for masseproduksjon. Dette vil forandre seg i fremtiden. Photo: Andrey Popov / Mostphotos
Øvreberg, Elisabeth
Published: 31.01.18 07:00 Updated: 11.12.23 15:09
Health

Ingen pasienter er helt like, så det store fokuset nå er å utvikle persontilpasset medisin.

– Det betyr at legemiddel og dosering tilpasses hver pasient avhengig av biologiske forhold, genotype og kliniske verdier/blodprøver. En måte å få dette til på, er for eksempel å benytte en 3D-printer til å lage tabletter som har akkurat den doseringen som en gitt pasient trenger. Nylig har det amerikanske markedet fått godkjent de første 3D-printede tablettene, forteller professor Gøril Eide Flaten ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Stort nordisk samarbeid

Hennes forskningsgruppe, Drug Transport and Delivery, er med i det store nordiske samarbeidet kalt Nordic POP (Patient Oriented Products), som nylig fikk 42 millioner kroner fra NordForsk. Det er Københavns Universitet og professor Jukka Rantanen som leder samarbeidet.

– Pengene gjør det mulig for oss å forske mer på persontilpasset medisin, samt utvikle nye produkter som kan gis til hver enkelt pasient, forteller Rantanen til healthsciences.ku.dk.

– Samarbeidet er forankret hos oss i København, men alle samarbeidspartnere i Norden vil dele kunnskap, utveksle Ph.d.-studenter og dra nytte av hverandres fasiliteter og kompetanse, legger han til.

Tilpasse medisin for fremtiden

Det er planlagt seks år med felles forskningsaktiviteter, og UiTs Eide Flaten skal lede et delprosjekt som omhandler selve utviklingen av produkter man i framtiden kan se for seg er egnet til bruk som persontilpasset medisin.

Forskningsgruppa Drug Transport and Delivery
Forskningsgruppen Drug Transport and Delivery ved UiT skal sammen med med ni andre universitet forske på persontilpasset medisin. Foto: Elisabeth Øvreberg

– Her er kjernen å bringe folk fra ulike "leirer" sammen slik at man i fellesskap kan utvikle ny ekspertise tilpasset de behovene som kommer i framtiden, sier Eide Flaten.

Hun forteller at Nordic POP startet med at det allerede var en god del kontakt mellom de nordiske landene, samt et ønske om et mer utstrakt forskningssamarbeid og utveksling.

– Det er til sammen ti universitet i Norden i dette prosjektet. Samlet sett har vi en både variert og avansert instrumentpark i tillegg til komplementerende ekspertise.

I tillegg til utveksling er det planlagt årlige konferanser, workshops for de ulike delprosjektene samt egne nettverkssymposium for å styrke samarbeidet med Asia og USA.

Fra masseproduksjon til personlig produksjon

Målet er altså å utvikle farmasøytiske produkter, gjøre produksjonen av medisin mer fleksibel og i fremtiden flytte den nærmere sluttbrukeren.

– Med fenomenet persontilpasset medisin står vi overfor et paradigmeskifte i måten vi tenker på legemidler. Når våre sykdommer varierer fra en person til den neste, bør våre medisiner gjøre det samme. Tradisjonelle farmasøytiske produkter er laget for masseproduksjon. Dette vil forandre seg i fremtiden, avslutter Jukka Rantanen.

Bruke pasientenes helsedata ved medisinering

Gjennom Nordic POP vil forskerne også ta sikte på å bruke helsedataen til pasientene smartere. Kunnskap om pasientens inntak av annen medisin, mat, genetikk og fysiologisk tilstand, kan endre hvilken type medisin og dosering som passer best for å behandle en gitt sykdom.

Prosjektet har kick-off i slutten av januar med en 3-dagers konferanse i Odense i Danmark, der mer enn 120 deltagere fra hele Norden er samlet.

Øvreberg, Elisabeth
Published: 31.01.18 07:00 Updated: 11.12.23 15:09
Health