UiT har landets mest fornøyde studenter i informasjons- og datateknologi

23.03.18 Henriette Leine Wangen

Resultater fra Studiebarometeret for 2017 viser at masterstudentene ved informasjons- og datateknologi ved UiT Norges arktiske universitetet er de mest fornøyde i landet.

Jeg føler at vi som studerer informasjons- og datateknologi lever i gullalderen til faget vårt. Det er flere jobbtilbud der ute enn nyutdannede studenter, forteller 5. årsstudent Simon Fagerli ved UiT.

Fra venstre: Camilla Stormoen, Simon Fagerli og Nina Angelvik; informatikkstudenter på masternivå ved UiT. Foto: Magnus Stenhaug

Lys fremtid

I resultatene i Studiebarometeret for 2017, fremkommer det at de studentene som studerer det femårige løpet innenfor informatikk, er svært fornøyd med blant annet studiets yrkesrelevans.

– Det vi lærer er tett knyttet til det vi kommer til å jobbe med. Vi går dypt inn i datatekniske systemer som for eksempel Google og Facebook. I tillegg får vi svært god oppfølging og tilbakemelding av våre veiledere, forteller Simon Fagerli.  

Han ser også store fordeler med at det er et betydelig mangfold i hans studiekull.

Det at studentene har en ulik bakgrunn har definitivt vært et pluss, og det fører med seg at vi ser flere sider i utfordringer og problemer, mener han.

Fagerli, som er født og oppvokst i Tromsø, har allerede før han er ferdig med studiene i mai, fått seg arbeid ved Skye Solutions i Oslo. Allerede i august begynner han i stillingen som IT-konsulent, der han skal hjelpe en rekke bedrifter inn i den digitale verden.  

– De fleste som studerer sammen med meg, har allerede fått jobb. Jeg ser på det å flytte med litt skrekkblandet fryd, men både jeg og samboeren min gleder oss veldig.  

I fremtiden håper han og fem andre tidligere UiT-studenter å kunne starte eget selskap, der de ser for seg en digitalisering av informasjon tilknyttet norske turlag.

Se en video om informatikk som yrke her

Kunnskap for samfunnet

Studentene ved Institutt for informatikk opparbeider seg kjernekompetanse som kan være til nytte i tverrfaglige digitaliseringsprosesser som foregår i samfunnet. Dette klargjør kandidatene til å kunne fylle en rolle i utviklingen av robust teknologi innenfor mange aktuelle områder.

Kontorsjef ved Institutt for informatikk, Svein Tore Jensen, synes det er inspirerende å være ansatt når studenter kommer med tilbakemelding på at de er svært fornøyd med studiet ved UiT.

– Det er virkelig stas å arbeide i et miljø der studentene trives så godt, og at de synes at de vi holder på har direkte relevans. Videre ønsker vi å øke forsknings- og undervisningskapasiteten med rekruttering av flere faglige ansatte. Fagmiljøets aktivitet og fremtidige vekst avhenger også av at vi prioriterer å bruke ressurser på utdanningen vi tilbyr fremover, forteller Jensen.

– De unge studentene er i dag generelt gode til å forholde seg til teknologi og tekniske løsninger i hverdagen. Jeg tror nok at de har en bedre forståelse og en annen visjon en oss av hvordan utviklingen kommer til å bli i fremtiden, mener fungerende instituttleder, Anders Andersen, ved Institutt for informatikk.

Noe av hemmeligheten for å klare å følge med i den nye digitale virkeligheten, er at instituttet har som mål å opprettholde internasjonale relasjoner, gjennom gjesteforelesning fra utenlandske universitet og utveksling av studenter.

Fra venstre: Fungerende instituttleder Anders Andersen og kontorsjef Svein Tore Jensen ved Institutt for informatikk. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Utvider tilbudet

De kommende årene har instituttet også ytterligere planer for å møte utviklingen knyttet til digitalisering. For videre styrking av utdanningens relevans, igangsettes også to nye studieretninger i det 5-årig integrerte masterprogrammet i informatikk (sivilingeniør). Den første nye studieretningen i helseteknologi sparkes i gang allerede høsten 2018. Dette studiet består av både helsefaglige emner og et betydelig omfang teknologiemner med hovedvekt på informatikk.

– Denne retningen omhandler informatikk, og er et pågående helseteknologisk forskningssamarbeid drevet av teknologiske, realfaglige og helsefaglige forskningsmiljøer ved UiT, sier Jensen.

– Vi har lagt opp til at denne nye studieretningen skal ha et tett samarbeid med aktuelle bedrifter og aktører innen helse i Tromsø som skal være med på å bygge opp et godt studie, tilføyer Andersen.  

Les mer og søk her innen 15. april: Helseteknologi - Informatikk, sivilingeniør - master

Den andre retningen som er i planleggingsstadiet er en studieretning innenfor datasikkerhet. Denne blir angivelig utarbeidet og ferdigstilt i løpet av 2019. Pågående totalrenovering av studentarealene i Realfagbygget innebærer også at studentene får nye fasiliteter fra høsten 2018. 

På Twitter   #norgesarktiske