Gir 42 millioner kroner til forskning på kvinnelige fotballspillere


Nytt senter i Tromsø: Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT) går inn med 21 millioner kroner hver for å støtte Senter for kvinnefotball. 

– Prosjektet er viktig fordi det finnes lite forskning på kvinneidrett, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen, som også er førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen ved UiT. 

Fra UiT er det hele tre fakulteter som skal samarbeide, og forskningen kan deles inn i tre hovedområder. En forskningsgruppe skal se på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i disse helse-faktorene hos kvinnelige elitespillere. En annen gruppe skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet, og en tredje gruppe skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv. 

– Senteret vil ha et bredt forskerteam som vil forske på kvinnesport ved å utvikle nye treningsopplegg som skal ivareta fysisk og mental helse i et langtidsperspektiv, og hindre skader og overtrening for kvinnelige fotballspillere. Dette finnes det mye av både på klubb- og forbundsnivå for menn, men ikke for kvinner. Dette er et kvalitetsprosjekt som fyller et kunnskapshull, og har relevans for halve jordas befolkning. Det vil vi i TFS være med på, Unn Sørum, administrativ leder for Tromsø forskningsstiftelse.

Også leder for avdelingen for elitefotball i Norges Fotballforbund, Lise Klavenes, er svært glad for etableringen av senteret.

 – Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball. Økt kunnskap om jenters fysiske forutsetninger i idretten er svært viktig både for å tilrettelegge i bredden, men også for å henge med i den eksplosive utviklingen som skjer i toppfotballen internasjonalt. At UiT åpner et senter dedikert kvinnefotball er et sterkt og godt signal for alle våre utøvere, sier hun. 

Nettsidene til UiT er for tiden nede. Les vedlagte nyhetssak fra universitetet for mer informasjon.

BILDER: Svein Arne Pettersen og Unn Sørum, foto: Jonatan Ottesen/UiT, Ina Birkelund under kamp med TIL Damer, foto: Gry Berntzen

Kontaktpersoner:
Unn Sørum, administrativ leder i Tromsø forskningsstiftelse
Telefon: 916 33 850
E-post: unn@tfstiftelse.no

Sveinung Hole, styreleder i Tromsø forskningsstiftelse
Telefon: 479 00 111
E-post: sh@mohnfundation.no

Svein Arne Pettersen, forskningsleder Senter for kvinnefotball, UiT
Telefon: svein.arne.pettersen@uit.no
E-post: 932 29 644

Lise Lotte Henriksen, kommunikasjonsrådgiver UiT
Telefon: 906 40 924
E-post: Lise.l.henriksen@uit.no

På Twitter   #norgesarktiske