Gir 42 millionar kroner til forsking på kvinnelege fotballspelarar

Nytt senter i Tromsø: Tromsø forskingsstiftelse (TFS) og UiT Noregs arktiske universitet (UiT) går inn med 21 millionar kroner kvar for å støtta Senter for kvinnefotball. 

– Prosjektet er viktig fordi det finst lite forsking på kvinneidrett, seier forskingsleiar Svein Arne Pettersen, som også er førsteamanuensis ved Idrettshøgskulen ved UiT. 

Henriksen, Lise Lotte
Published: 01.10.19 21:00 Updated: 10.01.20 09:29
Tromsø

Frå UiT er det heile tre fakultet som skal samarbeida, og forskinga kan delast inn i tre hovudområde. Ei forskingsgruppe skal sjå på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i desse helse-faktorane hjå kvinnelege elitespelarar. Ei annen gruppe skal ta hand om system for datasikkerheit og bruk av kunstig intelligens i prosjektet, og ei tredje gruppe skal forska på klubborganisasjonar sett i eit kjønnsperspektiv. 

– Senteret vil ha et breitt forskarteam som vil forska på kvinnesport ved å utvikla nye treningsopplegg som skal ta vare på fysisk og mental helse i eit langtidsperspektiv, og hindra skadar og overtrening for kvinnelege fotballspelarar. Dette finst det mykje av både på klubb- og forbundsnivå for menn, men ikkje for kvinner. Dette er eit kvalitetsprosjekt som fyller eit kunnskapshol, og har relevans for halve jordas befolkning. Det vil vi i TFS vera med på, seier Unn Sørum, som er administrativ leiar for Tromsø forsknigsstiftelse.

Også leiar for avdeling for elitefotball i Noregs Fotballforbund, Lise Klavenes, er svært glad for etableringa av senteret.

 – Fotball er Noregs største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball. Auka kunnskap om dei fysiske føresetnadene til jenter i idretten er svært viktig både for å legga til rette i breidda, men òg for å henga med i den eksplosive utviklinga som skjer i toppfotballen internasjonalt. At UiT opnar eit senter dedikert til kvinnefotball er eit sterkt og godt signal for alle utøvarane våre, seier ho. 

BILETE: Svein Arne Pettersen og Unn Sørum, foto: Jonatan Ottesen/UiT. Ina Birkelund under kamp med TIL Damer, foto: Gry Berntzen

Kontaktpersonar:
Unn Sørum, administrativ leiar i Tromsø forskingsstiftelse
Telefon: 916 33 850
E-post: unn@tfstiftelse.no

Sveinung Hole, styreleiar i Tromsø forskingsstiftelse
Telefon: 479 00 111
E-post: sh@mohnfundation.no

Svein Arne Pettersen, forskingsleiar Senter for kvinnefotball, UiT
Telefon: svein.arne.pettersen@uit.no
E-post: 932 29 644

Lise Lotte Henriksen, kommunikasjonsrådgjevar UiT
Telefon: 906 40 924
E-post: Lise.l.henriksen@uit.no

Henriksen, Lise Lotte
Published: 01.10.19 21:00 Updated: 10.01.20 09:29
Tromsø