INVITASJON: El-fly nummer to og tre i Noreg vert døypt

Endeleg har el-flya våre komme til Bardufoss, og de er inviterte i dåpen! No set vi i gang forskingsprosjektet som skal testa korleis elektriske fly oppfører seg i arktisk klima og terreng.

Henriksen, Lise Lotte
Published: 27.09.19 08:00 Updated: 10.01.20 10:09
Bardufoss

University of Tromsø School of Aviation (UTSA) samarbeider med ARC for å gjera flygingane mest mogleg miljøvennleg. Flya skal nemleg ladast ved hjelp av energi frå eigen solcellepark.

– Det er ein del av overgangen frå fossil til fornybar energi. I tillegg til solceller skal vi testa ut batterilagring på flya. Med batteria som er i flyet no er rekkevidda i overkant av ein time, men det er utan å ta høgde for temperatur og vêr her nord, forklarer Yngve Birkelund, instituttleiar ved Institutt for teknologi og tryggleik ved UiT.

Les her for utfyllande nyheitssak om dei nye el-flya og forskingsprosjektet.

Pressa blir invitert til flydåp

Dato: Onsdag 2. oktober

Tid: 12:00–13:30

Stad: UiT Noregs arktiske universitet, Bardufoss

Programmet inneheld flydåp med tale, kort presentasjon av prosjektet og omvising på hangaren og testflyging av dei nye flya. Det vil vera moglegheiter for pressa å ta bilde, filme og gjera intervju. Frå universitetsleiinga vil viserektor Kriss Rokkan vera til stades.

Kontaktpersonar:

Yngve Birkelund, instituttleiar teknologi og tryggleik

Telefon: 993 77 377

E-post: yngve.birkelund@uit.no

 

Lise Lotte Henriksen, kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 906 40 924

E-post: lise.l.henriksen@uit.no

 

Trude Haugseth Moe, kommunikasjonsrådgiver 

Telefon: 957 63 523

E-post: trude.haugseth.moe@uit.no

Henriksen, Lise Lotte
Published: 27.09.19 08:00 Updated: 10.01.20 10:09
Bardufoss