Flere skal få tilgang på høyere utdanning der de bor


Regjeringen vil bruke 90 millioner kroner for at det skal bli lettere å ta utdanning i distriktene og uten å måtte flytte hjemmefra. – Veldig positivt, sier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen. 

Iselin Nybø (t.v.) og Wenche Jakobsen på en reise til Svalbard tidligere i år.
Iselin Nybø (t.v.) og Wenche Jakobsen på en reise til Svalbard tidligere i år. Foto: Karine Nigar Aarskog

– Alle skal ha tilgang til høyere utdanning. Mange av dem som trenger kompetansepåfyll er i jobb og har familie. Derfor trenger vi flere utdanninger som er desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For å legge enda bedre til rette for dette, kan universiteter og høyskoler nå søke om til sammen 90 millioner kroner til å utvikle og drifte slike utdanninger og videreutdanningstilbud. Blant annet skal det opprettes rundt 100 nye studieplasser. 

Prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, sier hun er glad for at regjeringen satser på denne type utdanning.

– Det er veldig flott at den mer voksne delen av befolkningen får anledning til å ta høyere utdanning. Ved UiT har vi flere utdanninger som er desentralisert, og vi ser at det har en effekt, sier Jakobsen.

– En suksesshistorie

Et godt eksempel på et slikt tilbud er sykepleieutdanningen ved UiT i Alta. Iselin Nybø traff studentene der tidligere i år.

– De fortalte at det er lettere å kombinere studiene med jobb og familie, fordi tilbudet er på deltid og basert på samlinger og nettundervisning. Jeg håper den økte potten kan bidra til at vi får enda flere slike tilbud, slik at flere kan ta utdanning der de bor og bidra med viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Nybø.

Les også: Bretter opp ermene for sykepleiejobber i nord

Wenche Jakobsen er glad for at Nybø viser til Alta, som virkelig er en suksesshistorie. Denne våren var det 226 kvalifiserte søkere til 30 plasser:

– Vi hadde veldig gode søkertall og mange kvalifiserte søkere til dette sykepleiestudiet, til tross for at karakterkravene har økt, sier Jakobsen. 

Les også: Starter opp med sykepleierutdanning i Alta

I tillegg til å gjøre det enklere å studere, skal pengene bidra til at studietilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.

– I årene som kommer vil mange lokalsamfunn oppleve store endringer, som færre yrkesaktive, flere eldre og lavere innvandring. Dette kan gjøre det krevende for mange bedrifter og kommuner å rekruttere ansatte med relevant kompetanse. Derfor trenger vi flere tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store avstander, sier Nybø.

Les også: – Vi trenger å lære hele livet

Prioriterer helse, teknologi og grønt skifte

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene. Universiteter og høyskoler kan søke om støtte både for å utvikle og drifte fleksible utdanningstilbud. Søknaden skal være basert på reell etterspørsel etter det planlagte studietilbudet, og må beskrive hvor lenge det anslås å være behov for tilbudet, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder og utdanningsnivåer, men for tildelingene i 2020 vil vi særlig prioritere tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse. Både offentlige og private høyskoler og universiteter kan søke. Utlysningen er også åpen for samarbeidsprosjekter som involverer flere utdanningsinstitusjoner sier Diku-direktør Harald Nybølet.

På Twitter   #norgesarktiske