Inngår samarbeid om havprosjekter


UiT Norges arktiske universitet signerer mandag en samarbeidsavtale med REV Ocean og Ocean Data Foundation. Avtalen innebærer blant annet etablering av et masterprogram i Ocean Leadership.

– Avtalen gir muligheter for spennende samarbeid i havprosjekter og vil styrke alle de tre institusjonene. Vi ser spent frem til å kunne samarbeide ombord i det nye forskningsskipet som er under bygging og har forventninger til Ocean Data Foundation som kan legge til rette for dypdykk i åpne, globale dataregistre for analyser og ny kunnskap, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Pressen inviteres til signeringen
Dato: Mandag 27. januar
Tid: 14.30
Sted: Søndre Tollbodgate 13 (den gamle tollboden ved Polarmuseet), Tromsø

Gjennom avtalen kan forskere ved UiT delta i koordinerte forskningstokt om bord på REV Ocean som vil gi verdifulle datasett og ny kunnskap om økosystemene i både Arktis og de andre verdenshavene. At avtalen også omfatter Ocean Data Foundation, som blant annet bruker maskinlæringsalgoritmer, gir forskerne nye og unike muligheter til å undersøke biologiske prosesser og finne nye lokale og globale sammenhenger. Dette kan få stor betydning for den fremtidige forståelsen av klimakrisen.

Et nytt masterprogram i Ocean Leadership vil innebære å forstå og ta beslutninger basert på helhetlige kunnskapsgrunnlag, gjennom integrering og visualisering av data. 

Les også: – Nytt forskningsskip vil fylle et tomrom

 

Kontaktpersoner:
Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet, 48141286, anne.husebekk@uit.no
Nina Jensen, CEO, REV Ocean, nina.jensen@revocean.org
Bjørn Tore Markussen, CEO, Ocean Data Foundation, 90915668, bjorn.markussen@oceandata.earth
Karine Nigar Aarskog, seniorrådgiver, UiT Norges arktiske universitet, 95158407, karine.n.aarskog@uit.no

På Twitter   #norgesarktiske