Polarmuseet og Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Universitetsdirektøren har vedtatt at utstillingsdelen til Norges arktiske universitetsmuseum holdes stengt fra og med i dag, og foreløpig fram til 19. april.

Karde, Hanne
Published: 12.03.20 10:15 Updated: 12.03.20 10:42

Det innebærer at Polarmuseet og Norges arktiske universitetsmuseum (tidligere Tromsø museum) ikke vil ha åpent for publikum eller arrangementer i denne perioden.

Dette gjøres etter en risikovurdering og som et forebyggende tiltak mot spredning av koronaviruset. Begge museene har en stor andel internasjonale gjester, og flere av disse er eldre personer som kan være i risikogruppen for å bli alvorlig syke av viruset. Museene har til dels trange lokaler, og særlig Polarmuseet har lokaler hvor publikum står veldig tett på hverandre. Førstkommende mandag var det planlagt å ta imot opp mot 800 besøkende fra cruisebåter i Tromsø, men museene har nå avlyst dette besøket.

Det presiseres at museene kun stenger for publikum. Museenes øvrige virksomhet (forskning, samling og forvaltning) fortsetter som planlagt, innenfor de begrensninger som UiT ellers har satt.

Se våre nettsider om korona: uit.no/korona

Kontaktperson:
Museumsdirektør Lena Aarekol
Telefon: 77 64 50 10/ 480 49 883
E-post: lena.aarekol@uit.no

Karde, Hanne
Published: 12.03.20 10:15 Updated: 12.03.20 10:42